Cannabis reduceert spasmen en pijn bij MS patiŽnten

  cannabis bloemetje

In het toonaangevende blad The Lancet verscheen in November 2003 ( pagina 1517-1526) het resultaat van een studie die 3 jaar duurde, bij † meer dan 600 patiŽnten met MS, die of met Cannabis extract, of met het pure bestanddeel van Cannabis, THC, of met placebo behandeld werden in een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek.

 

De patiŽnten ondervonden zelf duidelijk een positief effect van de Cannabis, hoewel die effecten op de zogenaamde objectieve schaal om spasticiteit te meten door de arts niet gevonden werd. Nu is deze schaal een zeer ruwe schaal, en meet deze schaal alleen maar spasticiteit. Belangrijker is het om te kijken wat de patiŽnten van de Cannabis vonden in vergelijking met het placebo!

 

Blaassymptomen verbeterden onder Cannabis bij 44% van de patiŽnten, bij placebo slechts 33%, maar dit was niet statistisch significant. Veel meer en duidelijk statistisch significante positieve effecten werden gevonden op de pijn, het trillen en de gevoelde spasticiteit: pijn verminderde onder Cannabis bij 57%, bij placebo slechts bij 37%; tremor verbeterde bij 48% en onder placebo bij 33% en spasticiteit verbeterde bij 61% van alle patiŽnten, en onder placebo slechts bij 46%.

 

Andere symptomen die verbeterde onder Cannabis, maar niet statistisch significant waren geÔrriteerdheid, depressie, vermoeidheid, slaapkwaliteit, spasmen en algehele energie; er verslechterde geen een symptoom onder Cannabis t.o.v. placebo!

 

Ook de objectieve tijd nodig om 10 meter te lopen verbeterde significant bij gebruik van Cannabis.

 

Samenvattend: een mooi resultaat, waar men helaas de patiŽnt zelf niet als maat aller dingen centraal gezet heeft, maar een meetschaal die door artsen gehanteerd wordt om spasticiteit te meten. Het hanteren van deze schaal is niet eenvoudig, en elke arts doet dat weer op zijn eigen mannier, zodat het niet verwonderlijk is dat uit zo een soort meting weinig komt. Het getuigt verder van een soort minachting voor de patiŽnt, dat men niet de door patiŽnten ervaren symptomen centraal gezet heeft. Was dit wel het geval geweest, dan was dit onderzoek daverend positief geweest!

Professor Mike Barnes, hoogleraar neurologie en revalidatie, merkte in The Lancet over de resultaten op dat deze studie meer positief dan negatief is, en dat hij (en wij met hem) hoopte dat Cannabis steeds meer toegankelijk voor MS patiŽnten gaat worden.

Op onze patiŽntenhomepage staat links een button met het recept voor Cannabis thee; het is namelijk van groot belang om thee volgens de voorschriften te zetten, anders is de werking niet voorspelbaar genoeg. We adviseren zelf om de Cannabis te mengen met andere kruiden zoals bijvoorbeeld Melisse, munt en Damiana, zodat er een lekkere kruidenthee ontstaat. De andere kruiden lijken bovendien de effecten van Marihuana extra te ondersteunen.

© ORES 2004