Eind 2003 verscheen in de lokale krant van de Bilt en Bilthoven het volgende artikel over de nieuwe polikliniek van ORES, maar inmiddels is ORES doorgestart in een mooi gebouw in Soest.

Recent verscheen in de lokale krant van de Bilt en Bilthoven het volgende artikel over de nieuwe polikliniek van ORES:

Keppel Hesselink en Kopsky starten praktijk voor neuroacupunctuur

 

“Daar word je heel bescheiden van”

 

† BILTHOVEN/BOSCH EN DUIN - De komende tien jaar is geen fundamentele doorbraak te verwachten in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor patiŽnten met chronische pijnen, kanker en diverse neurologische aandoeningen. Toch is er verlichting mogelijk voor deze patiŽnten. ‘’De neuroacupunctuur is ongelooflijk modern’’, zegt professor dr. Jan M. Keppel Hesselink. Samen met dr David J. Kopsky heeft hij in Bilthoven een praktijk voor neuroacupunctuur gestart: Ores.

 

‘’Daarbij moet je niet alleen denken aan oude Chinese geneeskunst en de Chinese acupunctuur. Neuroacupunctuur is een bijzondere vorm van Japanse acupunctuur, speciaal ontwikkeld om patiŽnten met pijnklachten en neurologische stoornissen te behandelen.’’

 

Keppel Hesselink en Kopsky hebben hun basis in de reguliere medische wetenschappen. Keppel Hesselink is gepromoveerd op de Ziekte van Parkinson en werkte in de academische kliniek voor neurologie in Utrecht. Kopsky legde zich na zijn artsenopleiding toe op acupunctuur en neuroanatomisch onderzoek van de hersenen. De reden daarvoor was dat hij verbreding van zijn medische kennis nastreefde. Keppel Hesselink is al vanaf zijn zeventiende bezig met yoga en heeft zich in de loop der tijd steeds meer verdiept in de oosterse geneeskunst. Kopsky was lang in het verre Oosten en praktiseerde daar. Beiden zijn lid van de Nederlandse Artsen Acupuncturistenvereniging en ontmoetten elkaar daar. Zo ontstond het idee om samen de acupunctuurpraktijk Ores op te zetten.

 

In de Bilthovense praktijk helpen Keppel Hesselink en Kopsky patiŽnten die er ernstig aan toe zijn. PatiŽnten die al lang lijden onder chronische pijnen, waar de reguliere geneeskunde geen raad mee weet. Of mensen met MS, beroerte en de ziekte van Parkinson.

 

De beide artsen zien hun werk niet als een alternatief voor de reguliere geneeskunde, maar als een aanvulling daarop, en spreken daarom liever van complementaire geneeskunde. Ores wil veel bieden in aanvulling op de reguliere zorg. Mede daarom is Ores een samenwerkingsverband aangegaan met het Integraal Gezondheidscentrum Berg en Bosch in Bilthoven. Keppel Hesselink: ‘’Zo kunnen we vanuit verschillende disciplines de problemen van een patiŽnt analyseren en optimaal te behandelen. Ons uiteindelijke doel is te zorgen dat een patiŽnt beter wordt en dat de kwaliteit van leven toeneemt. Op welke manier, maakt niet uit. Goethe zei al: Wie geneest, heeft gelijk.’’

 

Evenwicht

 

Ores kan er voor zorgen dat mensen met uiteenlopende ernstige neurologische ziektes minder lijden. Keppel Hesselink legt uit hoe het werkt. ‘’Als in het centraal zenuwstelsel cellen kapot gaan, bijvoorbeeld bij mensen die lijden aan de Ziekte van Parkinson, dan is dat op zich niet te genezen. Wel is het zo dat het stelsel zelf probeert om daar flexibel mee om te gaan, door nieuwe verbindingen te leggen. Zo registreren de hersenen ook wanneer het lichaam een tekort heeft aan bepaalde stoffen die dus extra aangemaakt moeten worden. Net zoals mensen zich in het dagelijks leven aanpassen aan bepaalde situaties, zo kunnen hersenen zich aanpassen aan een ziekte zodat de symptomen minder worden.” Kopsky vult aan: ‘’Als je het koud hebt, trek je een jas aan. Zo verzint het zenuwstelsel ook nieuwe strategieŽn. Wat wij doen is het zenuwstelsel daarbij een handje helpen. Neem bijvoorbeeld iemand die lijdt aan chronische pijn. Dat is een hele complexe gang van zaken in de hersenen. Met de neuroacupunctuur kun je er voor zorgen dat de hersenen zelf sneller, eerder en meer bepaalde hormonen of pijnstillende stoffen aanmaken. Je hebt alleen maar enkele naalden nodig om het proces op gang te brengen. Op deze manier, kun je een vicieuze cirkel doorbreken en de klachten verminderen of de pijn verdwijnt. Want wie pijn heeft verkrampt, spant zijn spieren en wie dat doet verergert meestal de pijn. Het doel is dus het doorbreken van die cirkel, het herstellen van een oorspronkelijk evenwicht.’’

 

Bescheiden

 

Keppel Hesselink en Kopsky volgden allebei een masterclass bij Toshikatsu Yamamoto, de grondlegger van de neuroacupunctuur. Keppel Hesselink: ‘’Dat was behoorlijk indrukwekkend. Stel je voor: iemand lijdt al vrijwel z’n hele leven aan fantoompijn. En na een behandeling is de pijn weg. Of iemand heeft een spastische hand en na enkele naalden kan de hand weer beter gebruikt worden. Dat soort directe effecten. Heel indrukwekkend. Daar word je echt bescheiden van. Fantastisch dat het kan. Soms zijn er kleine verbeteringen. Soms zijn er grote, spektaculaire verbeteringen.’’

 

Keppel Hesslink en Kopsky proberen ook hun collega-artsen te overtuigen van het nut van een goede samenwerking. Met een aantal artsen is de afspraak al gemaakt om patiŽnten naar Ores te verwijzen. Soms kost het meer moeite om huisartsen die volgens de reguliere methode werken te overtuigen. Een oorzaak daarvan zien beide mannen ook in het feit dat er in de artsenopleidingen niet of nauwelijks aandacht is voor complementaire geneeskunde en acupunctuur. Daarom vinden beide artsen het zo belangrijk dat al bij de opleiding van artsen er de nodige aandacht is voor acupunctuur. † (Keppel Hesselink). Inmiddels hebben beide artsen een uitnodiging gekregen om acupunctuurlessen te geven op een Nederlandse Universiteit aan medische studenten. Dat zal Keppel Hesselink dan combineren met de praktijk in Bilthoven en zijn colleges aan de Universiteit van Witten, in Duitsland, waar hij eveneens doceert. ‘’Er is veel interesse bij de studenten, maar er is geen goed leerboek. Dat is een van de redenen waarom we de website hebben opgezet. Onze steeds geactualiseerde website is tegelijkertijd het lesboek voor de studenten.’’

 

Ores †heeft een polikliniek aan de Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw I in Bilthoven.

Meer informatie voor patiŽnten en over de wetenschappelijke achtergrond van acupunctuur † is te vinden op de website van Ores: www.ores.nl