Acupunctuur bij ruggenmergletsel

Wat doen we bij ORES

Na een ruggenmergletsel kunnen patiŽnten uiteenlopende klachten hebben. Enkele daarvan zijn: pijnen, spierkrampen aan de benen en stoornissen van de blaas en het rectum.

Sinds een publicatie in de Schakel, waarbij men een deel van onze website overnam, zien wij wat meer patiŽnten met dwarslaesie problemen. Het is belangrijk om te weten dat pijnen bij dwarslaesies, waar men vaak voor komt, niet makkelijk te behandelen zijn, ook niet met acupunctuur.

Wij adviseren de patiënten om tenminste 8-10 keer regelmatig, en minstens een maal per week, te komen en behandelen meestal met een combinatie van oor, schedel en segmentale electroacupunctuur. Bij 1 op de 10 patiŽnten werkt de acupunctuur helemaal niet en kan de pijn tijdens de behandelingsperiode ernstiger worden. Dit staat bekend als de zogenaamde paradoxale reacties.

De schatting is verder dat bij ongeveer 40-50% de acupunctuur wel een beetje, maar in het algemeen te weinig werk om daarvoor met de rolstoel lang te reizen. Bij ca 30-40% is de patiënt tevreden en kunnen de we de pijnen duidelijk reduceren. Soms maken we dan ook gebruik van bepaalde geneesmiddelen om de reactie op electroacupunctuur te versterken. Ook geven we bepaalde supplementen of bijzondere pijnstillers.

In het volgende stuk een samenvatting uit de literatuur over acupunctuur bij ruggenmergsletsels. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het zinvol is om met acupunctuur te proberen de klachten te verlichten.

Onderzoek

Acupunctuur werkt bij moeilijk te behandelen pijnen na letsel van het ruggenmerg

Een onderzoeker uit de Universiteit van Tampa, Florida, USA heeft in 2003 een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar de waarde van acupunctuur bij aandoeningen van het ruggenmerg. (1) Acupunctuur blijkt succesvol ingezet te worden bij uiteenlopende aandoeningen van het ruggenmerg, zoals trauma’s van het ruggenmerg met verlammingen, pijnen, stijfheid van de spieren (spasticiteit) en syringomyelie.

Chronische pijn aan beide benen na een ongeval, waarbij het ruggenmerg beschadigd wordt, is in het algemeen moeilijk te behandelen. Gewone pijnstillers werken hierbij vaak niet. Alleen bepaalde stoffen die een vrij sufmakende bijwerking hebben, zijn soms wel werkzaam. Ook bepaalde anti-epileptica worden wel ingezet. Maar deze stoffen zijn allemaal niet zonder bijwerkingen. Daarom is onderzoek naar de waarde van acupunctuur bij de behandeling van deze pijnen belangrijk.

 

In een boeiende studie van de New Jersey Medical School in de USA werd de waarde van acupunctuur voor de behandeling van pijn na een letsel van het ruggenmerg onderzocht in een zogenaamd cross-over design. (2) Hierbij is de patiŽnt de eigen controle, d.w.z. dezelfde patiŽnten kregen een basis behandeling en de pijn werd vergeleken met een behandeling met 15 sessies acupunctuur. Ongeveer de helft van de patiŽnten reageerden goed op acupunctuur en de pijn werd significant minder. Er waren echter enkele patiŽnten (25%) waar acupunctuur niet hielp en waarbij de pijn erger werd.

Deze studie geeft aan dat er responders en non-responders zijn, en dat het de aanbeveling heeft om enkele proefbehandelingen te geven. Als er volgend op enkele malen acupunctuur geen verbetering van de pijn plaatsvindt, of een verslechtering treedt op, dan heeft het geen zin de serie van 15 behandelingen af te maken.

In een recente studie werd het thema pijn na een trauma van het ruggenmerg uitgebreider onderzocht. Onderzoekers van de bekende revalidatiekliniek ‘Toronto Rehabilitation Institute’, in Canada ontwikkelden speciaal voor pijnen na ruggenmergsletsel een acupunctuur behandelprotocol. Dit protocol is speciaal geschreven voor de behandeling van patiŽnten met neuropathische pijnen volgend op een letsel van het ruggenmerg.(3)

Van de 36 patiŽnten die de onderzoekers zo behandelden namen de klachten na electroacupunctuur af bij 24 patiŽnten. Alle vormen van neuropathische pijn reageerden goed, onafhankelijk van de hoogte van het letsel of het type van trauma. Met name patiŽnten met pijnen aan beide benen of symmetrische pijn reageerden het best op acupunctuur. Dit onderzoek is vooral belangrijk voor revalidatie artsen die vaak met dit soort patiŽnten werken.

Samenvattend lijkt het voor revalidatieartsen relevant om te weten dat men in ieder geval acupunctuur zou kunnen proberen, om de patiŽnten die lijden aan moeilijk te behandelen chronische pijnen aan de benen verlichting te bieden.

Literatuur

 

(1) Paola FA, Arnold M. Acupuncture and spinal cord medicine. J   Spinal Cord. Med. 2003 Spring;26(1):12-20.

(2)    Nayak S, Shiflett SC, Schoenberger NE, Agostinelli S, Kirshblum S, Averill A, Cotter AC. Is acupuncture effective in treating chronic pain after spinal cord injury? Arch. Phys. Med. Rehabil.. 2001 Nov;82(11):1578-86.

(3)    Rapson LM, Wells N, Pepper J, Majid N, Boon H. Acupuncture as a promising treatment for below-level central neuropathic pain: a retrospective study . J Spinal Cord Med . 2003 Spring;26(1):21-6


Acupunctuur en electroacupunctuur bij ruggemergsletsel: minder krampen en een betere blaas- en darmontledigingsfunctie

De onderstaande tabel vat de onderzoeken samen die in China verricht is (Gao, 1984; Gao et al., 1996; Wang,1992). Deze studies hadden geen controlearmen. In totaal waren er klinische goede reacties bij 340 van de 360 patienten (94.4%). De verbeteringen die waargenomen werden waren vooral afgenomen krampen (spasmen), toegenomen huidgevoeligheid (sensibiliteit) en toegenomen blaas- en darmfuncties (rectum). Ook doorligplekken (decubitus) zouden goed reageren.

 

Acupunctuur behandeling voor ruggemergletsel

Auteurs

Aantal gevallen

 Resultaten

Gao, 1984 Yuci City Institute

of Paralysis, China

17 opgenomen patiŽnten met complete traumatische verlamming van de benen. (paraplegie)

Behandelingsperiode 2-3 jaar

15/17 patiŽnten reageerden goed (88%): verbetering van spierkrampen, toegenomen sensibiliteit (huidgevoeligheid), toegenomen blaas- en darmontledigingsfuncties. Vroeg behandelen voor optredende krampen zinvol. Jonge patiŽnten reageren beter.

Wang 1992, Institute of Health Preservation, Beijing, China

82 patiŽnten behandeld met electroacupunctuur op blaasmeridiaan gedurende 5 maanden.

76/82 patiŽnten reageerden (93%): verbeterde functie van benen, en blaas- en darmontledegingsfuncties.

Gao, Han, cs 1996,

Paralysis Institute, China

261 patiŽnten behandeld gedurende enkele jaren.

249/261 patiŽnten reageerden (95%): verbeterde autonome functies, verbeterde loopfunctie, verbeterde blaas- en darmledigingsfuncties.

 

 

Meer recente studies steunen deze Chinese bevindingen. Honjo en collega’s uit Japan (2000) vonden dat het stimuleren van Blaas 33 (in het derde foramina sacrale) significante verbeteringen in de blaasfunctie teweeg brengt. Cheng et al., (1998) uit Taiwan vond ook positieve effecten van electroacupunctuur op RM 3 en 4 en Blaas 32. Hoe eerder behandeld werd, hoe minder behandelingen nodig waren om de blaasfunctie te optimimaliseren. Als er een totale dwarslesie was, had acupunctuur geen effect.

Yu (1993) uit Beijing Medical University gebruikte 100 Herts electroacupunctuur (2 maal daags, gedurende 30 min.) in een periode van 3 maanden en zag een duidelijk antispastisch (antikramp) effect op de ledematen.

Samenvattend lijkt het erop dat het zinvol kan zijn acupunctuur en electroacupunctuur in te zetten bij patiŽnten met partiŽle dwarslesies vooral om de krampen te verminderen en de blaas- en darmfuncties te verbeteren.

© ORES 2005

Literatuur

 

        Cheng PT , Wong MK, Chang PL. A therapeutic trial of acupuncture in neurogenic bladder of spinal cord injured patients--a preliminary report. Spinal Cord 1998 July; 36(7):476-80.

        Gao XP. Acupuncture for traumatic paraplegia. International Journal of Chinese Medicine 1984;1 (2):43-47.

        Gao XP, Gao CM, Gao JC, Han CG, Han F, Han B, Han L. Acupuncture treatment of complete traumatic paraplegia- Analysis of 261 cases. Journal of Traditional Chinese Medicine 1996;16(2):134-137.

        Honjo H, Naya Y, Ukimura O, Kojima J, Miki T. Acupuncture on clinical symptoms and urodynamic measurements in spinal-cord injured patients with detrusor hyperreflexia. Urologia Intemationalis 2000; 65 (4):190-195.

        Wang HJ. A survey of the treatment of traumatic paraplegia by traditional Chinese medicine. Journal of Chinese Medicine 1992;12(4):296-303.

        Yu Y. Transcutaneous electric stimulation at acupoints in the treatment of spinal spasticity: effects and mechanism. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 1993 Oct; 73(10):594-5, 637.