Welke ziekten behandelen we?

Diverse vormen van acupunctuur kunnen gebruikt worden bij de behandeling van neurologische ziekten en chronische pijn. Zowel de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als de Amerikaanse overheid (National Instutute for Health: NIH) hebben lijsten gemaakt van belangrijke indicaties voor acupunctuur. Daarbij worden veel neurologische aandoeningen genoemd, onder meer diverse aandoeningen waarin wij gespecialiseerd zijn.

Bij ORES behandelen we met name de volgende aandoeningen:

 

De WHO, noemt een aantal aandoeningen waarvoor men acupunctuur kan gebruiken, o.a. spierziekten, neuropathie, pijnsyndromen zoals de trigeminus neuralgie en de verlammingen volgend op een beroerte (CVA).

De NIH (National Institutes of Health) van de USA stelde in 1997 dat acupunctuur zinvol is, om in te zetten of ten minste uit te proberen bij misselijkheid en braken, bij diverse pijnsyndromen, revalidatie na een beroerte, hoofdpijn, fibromyalgie, tenniselleboog, verslavingen, menstruele klachten, chronische spierpijnen, artrose van gewrichten, astma, lage rugklachten en het carpaal tunnelsyndroom.

Deze lijsten zijn ontstaan op basis van veel onderzoek wat gedaan is naar de effecten van de traditionele Chinese acupunctuur. Naast deze klassieke vorm van acupunctuur is een nieuwe vorm speciaal ontwikkeld voor neurologische stoornissen. Deze neuroacupunctuur, die wij ook vaak inzetten, is een bijzondere vorm van de zogenaamde Ďschedelacupunctuurí, en is ontwikkeld door de Japanner Yamamoto. Meestal zijn de effecten binnen enkele minuten voelbaar. De patiŽnt hoeft zich bovendien bij de behandeling niet te ontkleden en kan blijven zitten als de naalden in de hoofdhuid worden gebracht. Met deze vorm van acupunctuur zijn de laatste jaren opvallende resultaten geboekt bij o.a. extrapiramidale syndromen waaronder de ziekte van Parkinson, de ziekte van Friedreich, verlammingen, spierziekten, de, spasticiteit, post-CVA problemen (problemen na beroerte), spierkrampen en pijnsyndromen. Ook symptomen bij kanker, zoals misselijkheid, braken en pijn, zijn goed te behandelen met acupunctuur. Naast de neuroacupunctuur zetten we bij ORES zo nodig ook andere acupunctuurvormen in, zoals de klassieke Chinese lichaamsacupunctuur, electro-acupunctuur en ooracupunctuur. Ook met een variant van acupunctuur, de farmacologische acupunctuur, kan goede resultaten behaald worden, bijvoorbeeld bij chronische pijnen.

Van complementaire geneeskunde, zoals de neuroacupunctuur, moet en kan men echter niet verwachten dat de ziekte geneest of dat alle symptomen verdwijnen. Wel kunnen symptomen duidelijk verminderen en kan de kwaliteit van leven toenemen.

Er zijn veel neurologische aandoeningen waarvoor de neuroacupunctuur ingezet kan worden. De volgende neurologische stoornissen en symptomen zijn bij individuele patiŽnten met goed gevolg behandeld met de neuroacupunctuur volgens Yamamoto:

Op de site van het neuroacupunctuurcentrum in Duitsland, het Ansbach Neuroacupunctuur Instituut, vindt u verschillende voorbeelden van patiŽnten die aan deze aandoeningen lijden en die met behulp van de neuroacupunctuur sterk verbeterden. Pijn kan bij veel aandoeningen voorkomen, van simpele hoofdpijn tot de meer complexe neuropathische pijn. In de meeste gevallen van pijn kan neuroacupunctuur een uitkomst bieden. Dit geldt ook voor patiŽnten met kanker die pijn hebben en last hebben van andere symptomen van de ziekte. Samen met een antroposofisch internist, die gespecialiseerd is in de behandeling van kankerpatiŽnten met mistletoepreparaten, proberen we deze patiŽnten optimale complementaire zorg te leveren.

Andere therapievormen dan acupunctuur, zoals moxa, haptonomie en massage technieken zoals Shiatzu of Tuina worden ook door ons gericht ingezet. Deze aanvullende vormen van therapie hebben ook goede effecten op symptomen die bepaalde ziekten begeleiden, zoals depressies, angsten, slapeloosheid, moeheid e.d.

De neuroacupunctuur is jong en nog volop in beweging; er zijn nog geen grote interventietrials gepubliceerd naar de effectiviteit van deze interventie. Wel is al bewezen dat men bepaalde pijnen beter met neuroacupunctuur kan behandelen dan met gewone acupunctuur. Meestal zal de patiŽnt tijdens de eerste behandeling met neuroacupunctuur merken dat direct volgend op het inbrengen van de naald er een verandering in de kwaliteit van het symptoom optreedt: de pijn wordt minder, verandert van karakter, of een ledemaat wordt warm, of gaat tintelen. Dit zijn prognostisch goede tekenen om te identificeren of de behandeling zal aanslaan.

 © ORES 2007