Acupunctuur is de beste behandeling van de tenniselleboog!

We zien bij ORES regelmatig patiënten met een zogenaamde tenniselleboog. Meestal heeft men al van alles geprobeerd en komt men uiteindelijk bij ons. Nieuw onderzoek heeft echter uitgewezen dat acupunctuur de enige echte werkzame therapie is. Een grenzenverleggend concept!  

De tenniselleboog: probleem om te behandelen

 

De tenniselleboog, is een veelvoorkomende aandoening die gepaard gaat met pijn rond de elleboog. Deze aandoening behoort tot de groep van de RSI’s (Repetitive Strain Injury) De nieuwste variant kennen we als de muisarm. Vroeger ging men blijkbaar vaak tennissen, nu meer muizen. Helaas is de aandoening er nog steeds. Een tenniselleboog wordt veroorzaakt door het langdurig uitvoeren van dezelfde beweging in een slechte werkhouding en zonder voldoende en op tijd te pauzeren. Conventionele behandelingen werken niet. Er zijn verschillende † reguliere behandelingen voor een tenniselleboog, onder andere TENS, injectie met steroÔden, fysiotherapie, pijnstillers, versterkende spieroefeningen, en braces. Geen van die traditionele therapieŽn hebben een bewezen effectiviteit. Om de effectiviteit van interventies te bepalen, bestaat er een wereldwijd programma van meta-analyses door de zogenaamde Cochrane groep.(1) Ook de meta-analyses van de Cochrane groep waren voor al deze interventies negatief!(2) Zelfs in de meta-analyse van het veelvoorkomende gebruik van diepe vormen van massage en gebruik van algemene pijnstillers (NSAID’s) werd geen positief resultaat gevonden.(3,4) En ook voor de injectie van corticosteroÔden bestaat twijfel over de werkzaamheid!(5)

Acupunctuur en de tenniselleboog: een werkzame therapie

 

Er is enkele jaren geleden een meta-analyse uitgevoerd van de Cochrane groep op het gebied van de tenniselleboog.(6) Er werden toen vier kleine studies ingesloten, maar volgens de Cochrane groep waren de studies niet van een zodanige kwaliteit dat ze gebruikt konden worden, om tot een kwantitatieve meta-analyse te komen. Een van de gecontroleerde studies gaf wel duidelijk aan dat direct volgend op de eerste behandeling 50% pijnreductie verkregen kon worden. Een tweede studie toonde aan dat acupunctuur beter was dan placebobehandeling. In een derde studie werd laseracupunctuur bestudeerd. Hiervoor kon geen effectiviteit gevonden worden op een globale meetschaal. Op basis van deze analyse werd geconcludeerd dat er te weinig bewijs bestond voor het inzetten van acupunctuur bij de tenniselleboog. Wel sprak men uit dat acupunctuur vermoedelijk een korte termijn

effectiviteit zou hebben; dit was op basis van twee kleine studies.

 

Nieuw onderzoek bewijst: acupunctuur enige werkzame behandeling tot zo ver !

 

Nu is in 2004 nog eens gekeken naar de studies die gedaan zijn met acupunctuur bij de behandeling van de tenniselleboog. (7) † De onderzoekers van de MacMaster universiteit van Ontario meenden dat de metaanalyse van Cochrane onjuist was, omdat de patiŽntengroep veel te heterogeen was, en de metaanalyse gebaseerd was op slechts twee studies, terwijl er inmiddels zes goede studies uitgevoerd waren. De onderzoekers hebben een uitgebreide zoekactie verricht in de diverse medische databases. Er werden in het totaal 53 studies geÔdentificeerd, en op basis van heel strikte selectiecriteria werden er uiteindelijk zes studies uitgekozen. Deze studies waren alle van hoge kwaliteit. Uit alle studies bleek acupunctuur effectief bij de behandeling van de tenniselleboog. Vijf van de zes studies toonden aan dat acupunctuur effectiever is dan een controlebehandeling. In vier studies werd een vorm van placeboacupunctuur gebruikt, en de echte vorm van acupunctuur bleek effectiever dan de placebovorm. De resultaten van een studie wezen erop dat acupunctuur ook effectief is over een lange periode van een jaar. Alle zes studies hadden echter korte termijn eindpunten.

 

De auteurs hebben een speciale vorm van kwalitatieve meta-analyse gehanteerd bij het analyseren van de gegevens. Vooraf was bepaald dat er sprake is van een grote consistentie als de resultaten van de studies voor meer dan 60 procent met elkaar overeenstemden. In deze meta-analyse was die overeenstemming 100%, en de auteurs kwamen op basis van hun studie tot de volgende twee kernboodschappen:

 

1. Acupunctuur kan succesvol ingezet worden bij pijnbestrijding,

2. Op basis van de bestudeerde klinische studies kan geconcludeerd worden dat acupunctuur effectief is als behandeling van de tenniselleboog.

 

Uit deze recente studie van een onderzoekers van een vooraanstaande universiteit, gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift‘Rheumatology’ blijkt dat acupunctuur zeer goed ingezet kan worden bij de behandeling van de tenniselleboog, en dat er tijdens de behandeling goede resultaten verkregen worden. De effecten op de lange termijn zijn nog wat onduidelijk, er was slechts ťťn studie waaruit bleek dat ook na een jaar acupunctuur nog effectief was. Toch is dit resultaat zeer indrukwekkend, daar alle andere, reguliere interventies op basis van meta-analyses negatief waren! Hieruit kunnen we concluderen dat acupunctuur de enige werkzame interventie is voor de tenniselleboog.

Deze behandeling zou dus de eerste keus behandeling moeten worden.

 

Literatuur

 

1 http://www.cochrane.org/index0.htm

2 Struijs PA, Smidt N, Arola H, Dijk CN, Buchbinder R, Assendelft WJ. Orthotic devices for the treatment of tennis elbow. Cochrane Database Syst. Rev. 2002;(1):CD001821.

3 Brosseau L, Casimiro L, Milne S, Robinson V, Shea B, Tugwell P, Wells G.Deep transverse friction massage for treating tendinitis. Cochrane Database Syst. Rev. 2002;(4):CD003528.

4 Green S, Buchbinder R, Barnsley L, Hall S, White M, Smidt N, Assendelft W. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 2002;(2):CD003686.

5 Assendelft WJ, Hay EM, Adshead R, Bouter LM. Corticosteroid injections for lateral epicondylitis: a systematic overview. Br. J. Gen. Pract. 1996 Apr;46(405):209-16.

6 Green S, Buchbinder R, Barnsley L, Hall S, White M, Smidt N, Assendelft W Acupuncture for lateral elbow pain. Cochrane Database Syst. Rev. 2002;(1):CD003527.

7. Trinh KV, Phillips SD, Ho E, Damsma K. Acupuncture for the alleviation of lateral epicondyle pain: a systematic review. Rheumatology ( Oxford ). 2004 Jun 22

© ORES 2004