Spierziekten en Neuroacupunctuur

 Veel spierziekten zijn zeldzaam en goed onderzoek naar de effecten van acupunctuur en neuroacupunctuur is daarom moeilijk. Daarvoor zijn immers vele tientallen, zo niet honderden patiŽnten nodig. En ook de financiering van onderzoek is voor zeldzame ziektebeelden niet makkelijk te vinden. Gelukkig zijn er inmiddels enkele centra waar men specifiek zich richt op de behandeling van chronische neurologische ziekten en spierziekten met behulp van de diverse vormen van acupunctuur. Zo is er een Duits instituut waar men op het internet een groot aantal voorbeelden geeft van de effecten van neuroacupunctuur bij chronisch neurologische ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Friedreich en polyneuropathie. Dit zijn natuurlijk geen spierziekten, maar patiŽnten met een polyneuropathie en de ziekte van Friedreich zijn wel aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Spierziekten.

In het algemeen kan neuroacupunctuur goed ingezet worden bij spierziekten en aandoeningen zoals de groep van de HMSN en we zullen in de komende maanden enkele voorbeelden van patiŽnten die door ons behandeld zijn per ziektecategorie op onze website plaatsen.

Hoe behandelen we de patiŽnt met een spierziekte?

Wat is eigenlijk neuroacupunctuur? 

Neuroacupunctuur bestaat uit een Chinese en een Japanse vorm. De eerste acupunctuurstijl gebruikt lange naalden, die contact maken met de schedelbeenderen; de Japanse vorm is recent ontwikkeld en is subtieler. Deze vorm is gebaseerd het stimuleren van gebieden op de hoofdhuid, die corresponderen met bepaalde lichaamsdelen. Deze vorm is een uitwerking van de zogenaamde microsystemen. Het voordeel van deze acupunctuurvorm is, dat meestal al na enkele seconden duidelijk een verandering in symptomen optreedt: chronische pijnen worden minder, spierkrampen en -trillingen nemen af en soms reageren verlammingen goed. De veranderingen kunnen subtiel zijn, maar zijn soms ook duidelijker waarneembaar. Na de eerste behandeling vindt soms een terugval plaats en de patiŽnt dient dan ook in het begin van de behandeling regelmatig behandeld te worden.

De individuele patiŽnt merkt relatief snel of neuroacupunctuur effect heeft op de symptomen. Soms is dat direct bij de eerste behandeling het geval. Vooral omdat wij acupunctuur combineren met enkele andere technieken, valt het patiŽnten relatief snel op dat de behandeling aanslaat. Bij sommige spierziekten is er namelijk soms ook een aversie ontstaan bij de patiŽnt bijvoorbeeld naar zijn niet goed functionerende en pijnlijke voeten. Door het inzetten van haptonomie, het ĎHolistisch Pulsení en het zogenaamde ĎTragerení proberen we het lichaamsdeel dat aangedaan is weer in het zogenaamde lichaamsschema van de patiŽnt te krijgen, waardoor de klachten veelal ook verder afnemen.  ĎHolistisch Pulsení en ĎTragerení zijn technieken die we bij ORES gebruiken, waarbij de therapeut de patiŽnt in een soort trilling brengt, die erg ontspannend werkt en helpt om beter met de aangedane lichaamsdelen contact te maken. Daarbij geven wij ook simpele oefeningen mee naar huis, om thuis te werken aan een betere integratie van het aangedane lichaamsdeel in het geheel. Meestal adviseren we bij spierziekten 6-8 behandelingen om duidelijk te zien of de behandeling bij de patiŽnt aanslaat. Dit is iets meer dan normaal, omdat we dus ook andere technieken inzetten en de patiŽnt oefeningen meegeven om een beter contact met het eigen lichaam te krijgen, waardoor wat meer tijd nodig is.

Wat kan neuroacupunctuur bijdragen?

Neuroacupunctuur kan bij patiŽnten met spierziekten de integratie van het aangedane lichaamsdeel in het geheel bevorderen. Verder kan neuroacupunctuur therapeutische effecten hebben op symptomen zoals: 

o   Gevoelsstoornissen in handen en voeten

 En ook algemene klachten reageren vaak goed op acupunctuur, zoals: