Ziekte van Parkinson behandelen met acupunctuur en Mucuna Pruriens

Wat doen we bij ORES aan de ziekte van Parkinson?

Mucuna Pruriens

Er zijn steeds meer Parkisonpatienten in Nederland die zich aanvullend willen laten behandelen, en we hebben het laatste jaar frequent vragen ontvangen om begeleider te zijn bij de behandeling van de ziekte van Parkinson met het ayurvedische kruid Mucuna pruriens. ORES heeft kennis opgedaan op het gebied van de ayurvedische therapie en kent Mucuna puriens uit de praktijk.

Bij ORES kunt u als Parkinsonpatient samen met ons kijken naar uw klachten en de medicatie die u voorgeschreven heeft gekregen. We analyseren dan in hoeverre het verstandig is om Mucuna pruriens te gaan gebruiken, hetzij als middel om mee te starten, hetzij als middel naast de medicatie die u al heeft. Mucuna pruriens kan duidelijk verlichting van de klachten geven, maar het is geen middel dat de ziekte van Parkinson kan genezen. Die middelen bestaan (helaas) niet, noch vanuit de reguliere noch vanuit de complementaire invalshoek bezien. Verdere informatie kunt u vinden op deze link. En op de volgende link zijn uitgebreide resultaten te vinden over een klinische studie naar Mucuna Pruriens bij Parikinson

Acupunctuur en Neuroacupunctuur

Voorts kan bij de ziekte van Parkinson ook acupunctuur worden ingezet. De ziekte van Parkinson kunnen we niet genezen met acupunctuur. Uit een studie in Amerika bleek in ieder geval dat een significant percentage Parkinson patiŽnten kozen voor een aanvullende complementaire behandeling, waarbij acupunctuur een van de meest voorkomende was.[i] Ook bleek inmiddels in een kleine studie bij Parkinson patiŽnten dat acupunctuur een positieve bijdrage kan leveren en de kwaliteit van leven kan bevorderen. Maar grote, gecontroleerde studies naar de effectiviteit van acupunctuur bij de ziekte van Parkinson  zijn helaas nog niet voorhanden.

In onze praktijk merken we dat sommige Parkinson patiŽnten relatief snel effecten van de behandeling kunnen merken, vooral als we werken met de neuroacupunctuur volgens Yamamoto. Sommige patiŽnten hebben bijvoorbeeld last van een soort kooi gevoel, alsof ze opgesloten zitten in het eigen lichaam. We zagen dit gevoel snel verdwijnen na het inbrengen van naalden. Of de patiŽnt merkt dat zijn handschrift na de behandeling weer iets beter leesbaar wordt, omdat de micrografie minder wordt. De tremoren zijn eigenlijk niet behandelbaar.

We adviseren patiŽnten om ten minste een cyclus van 8 behandelingen te volgen en daarna samen te evalueren of er zinvolle effecten zijn. Dan gaan we door, en langzaam zoeken we naar een behandelfrequentie van 2 maal per maand, of zelfs een maal per maand. Het moge duidelijk zijn dat we deze ziekte niet kunnen genezen. Wel rapporteren de patiŽnten dat ze het gevoel hebben dat de ziekte minder impact heeft op hun kwaliteit van leven. Acupunctuur wordt noot i.p.v. medicatie gegeven, maar altijd als een complement naast de reguliere behandelingen.

Inzetten van neuroacupunctuur

Acupunctuur en neuroacupunctuur kan bij de Parkinson patiŽnten positieve therapeutische effecten hebben op diverse aan de ziekte gerelateerde symptomen zoals o.a.:

 

Verder kan de neuroacupunctuur helpen om o.a. de volgende bijkomende meer algemene klachten te verlichten:

Zoals reeds geschreven: wij adviseren de patiŽnten om samen eerst in een serie van 8 behandelingen te onderzoeken of de neuroacupunctuur dat brengt dat gewenst is. Als de behandeling aanslaat is het meestal zinvol om gedurende enige weken wekelijks behandeld te worden. Na ongeveer 2 maanden kan de behandelingsfrequentie dan verminderen, bijvoorbeeld tot 2 maal per maand.

Wetenschappelijk bewijs acupunctuur bij de ziekte van Parkinson

Recent is er  dier-experimenteel bewijs gepubliceerd van twee onafhankelijk werkende groepen, dat acupunctuur in Parkinson-diermodellen de degeneratie van het dopaminerge nigro-striatale systeem tegen gaat (het celverlies tegengaat).[ii] [iii] En dit hersensysteem, gebaseerd op het neurotransmitter dopamine, is nodig om goed te kunnen bewegen. In een andere dierexperimentele studie bleek dat acupunctuur de afbraak van de neurotransmitter dopamine in het extrapiramidale systeem kon remmen, zodat er meer dopamine beschikbaar bleef. [iv]

In studies bij mensen vonden onderzoekers dat acupunctuur bij Parkinson patiŽnten bepaalde neurofysiologische parameters (evoked potentials) verbetert in vergelijking tot placebo. Deze parameters worden gerelateerd aan het dopaminegehalte in het extrapiramidale systeem.[v]

Zo zijn er dus diverse studies die aangeven dat acupunctuur in modellen voor de ziekte van Parkinson relevante effecten geeft. Dat acupunctuur een remmend effect heeft op de dopamine afbraak in de hersenen zou ook klinisch relevant kunnen zijn.

In een klinische studie naar de effecten van acupunctuur bij de ziekte van Parkinson werd beschreven dat acupunctuur volgens de patiŽnten.diverse klachten en symptomen kon verlichten zoals: tremor, stabiliteit bij lopen, handschrift, traagheid van bewegen, pijn, slaapstoornissen, depressie en angsten. [vi] Met behulp van objectieve meetmethoden bleek vooral een positief effect op slaap en de slaapkwaliteit. Op vrijwel alle andere objectieve meetlijsten, bleek acupunctuur een kleine positieve verschuiving te weeg te brengen op de algehele symptomatologie. Ook individuele patiŽntenverslagen ondersteunen dit onderzoek.

Er zijn diverse neurologische en neurobiologische centra in het buitenland die acupunctuur een zinvolle bijdrage vinden als een ondersteunende behandeling bij uiteenlopende neurologische syndromen.[vii] Een bepaalde vorm van acupunctuur massage, Tuina, kan ook verlichting brengen in de symptomen bij de ziekte van Parkinson.

Er zijn recent nog aanvullende studies verschenen, die we hier als link weergeven:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?itool=AbstractPlus-def&PrId=3048&uid=15893426&db=pubmed&url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304-3940%2805%2900484-2

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kim+YK%22%5BAuthor%5D>,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lim+HH%22%5BAuthor%5D>,
 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Song+YK%22%5BAuthor%5D>,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lee+HH%22%5BAuthor%5D>,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lim+S%22%5BAuthor%5D>,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Han+SM%22%5BAuthor%5D>,

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kim+CJ%22%5BAuthor%5D>.
 

Literatuur

[i] Rajendran PR, Thompson RE, Reich SG. The use of alternative therapies by patients with Parkinson's disease. Neurology  2001 Sep 11;57(5):790-4.

[ii] Park HJ, Lim S, Joo WS, Yin CS, Lee HS, Lee HJ, Seo JC, Leem K, Son YS, Kim YJ, Kim CJ, Kim YS, Chung JH. Acupuncture prevents 6-hydroxydopamine-induced neuronal death in the nigrostriatal dopaminergic system in the rat Parkinson's disease model.  Exp. Neurol.  2003 Mar;180(1):93-8.

[iii] Liang XB, Liu XY, Li FQ, Luo Y, Lu J, Zhang WM, Wang XM, Han JS.Long-term high-frequency electro-acupuncture stimulation prevents neuronal degeneration and up-regulates BDNF mRNA in the substantia nigra and ventral tegmental area following medial forebrain bundle axotomy.  Res.  Mol. Brain Res. 2002 Dec 16;108(1-2):51-9.

[iv] Zhu W, Xi G, Ju J. Effect of acupuncture and Chinese medicine treatment on brain dopamine level of MPTP-lesioned C57BL mice Zhen Ci Yan Jiu 1996;21(4):46-9.

[v] Wang L, He C, Liu Y, Zhu L. Effect of acupuncture on the auditory evoked brain stem potential in Parkinson's disease. J. Tradit. Chin. Med. 2002 Mar;22(1):15-7.

[vi] Shulman LM, Wen X, Weiner WJ, Bateman D, Minagar A, Duncan R, Konefal J. Acupuncture therapy for the symptoms of Parkinson's disease.  Mov. Disord. 2002 Jul;17(4):799-802.

[vii] Jellinger KA. Principles and application of acupuncture in neurology Wien Med. Wochenschr. 2000;150(13-14):278-85.