Mucuna Pruriens bij Parkinson

Bij ORES krijgen we steeds meer vragen van patiŽnten of we hen willen begeleiden in het gebruik van Mucuna Pruriens. Daarom hebben we ons uitgebreid verdiept in deze materie. Hieronder vindt u een samenvatting van wetenschappelijke kennis die we bij ORES hebben verzameld voor u.

Mucuna Pruriens is een plant waarvan bestanddelen deel uitmaken van tenminste 200 verschillende ayurvedische preparaten. In India is Mucuna Pruriens vooral bekend als Kapikachhu. Alle delen van de plant kennen medicinale toepassingen. Er is een veelheid van toepassingen bekend, varierend van potentieverhoging, vruchtbaarheidsverbetering bij mannen, antigif voor slangebeten tot en met de ziekte van Parkinson. De plant is verder ook bekend onder de namen Picapica, Kapikachu, Yerepe, Yoruba, Atmagupta, Common Cowitch, Velvet bean, Fluweelboon en Cowhage. Vooral voor patienten met de ziekte van Parkinson is dit preparaat zeer interessant.

Mucuna pruriens preparaten worden reeds honderden jaren gebruikt in de traditionele ayurvedische geneeskunde. Het preparaat heeft een duidelijke werking op diverse systemen voor overdracht van zenuwprikkels (neurotransmitter systemen), waaronder het dopaminesysteem. In 2004 werden de eerste belangrijke behandelresultaten van een placebo-gecontroleerde klinische studie gepubliceerd. Het ging om de effecten van 15 en 30 gram van een preparaat van deze zaden bij patienten met de ziekte van Parkinson. Die resultaten waren bemoedigend. Anno 2008 is er nieuwe informatie over dit middel, met name ook over de veiligheid ervan.

In Nederland zijn er enkele artsen die patienten met de ziekte van Parkinson kunnen begeleiden met het gebruik van Mucuna. Via het internet zijn die artsen te vinden. Neem nooit zonder begeleiding van een arts dit middel. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste gegevens.

Eerste onderzoekingen

l-dopa.jpgIn 1937 werd bekend dat de zaden van mucuna veel L-Dopa bevatten (ongeveer 250mg per 7,5 gram zaad poeder). [1] [2] Dat was veel voor het ontwakend inzicht dat L-Dopa bij de ziekte van Parkinson een belangrijke therapeutische rol kan spelen. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw vergeleken Indiaase onderzoekers de dopamine-werking van het zaad met andere dopamine-achtige stoffen. [3][4] Diezelfde Indiase onderzoeksgroep documenteerde in 1978 ook de eerste klinische bevindingen van het gebruik van de plant bij de ziekte van Parkinson. [5] Het duurde enkele jaren, tot 2004, voordat Mucuna Pruriens ook in het westen onderzocht werd in een dubbelblinde studie, bij patienten met de ziekte van Parkinson.

In een onderzoek met acht patienten bleek het middel de werkzaamheid van L-Dopa te ondersteunen, terwijl er geen negatieve bijwerkingen ontstonden. Ook in enkele dierexperimenten werden aanwijzingen gevonden voor een mogelijk positief effect van de zaden.[6]

Het is inmiddels mogelijk om dit preparaat aan te bevelen, gegevens over de lange termijn veiligheid zijn door dierexperimenten beschikbaar gekomen.

Naast L-Dopa bevat deze plant allerlei andere stoffen en nog diverse onbekende alkaloÔden.[7] Uit dierexperimentele studies blijkt dat de antiparkinson werking mogelijk niet alleen toe te schrijven is aan dopamine, maar ook aan andere stoffen.[8]  De waarde van die stoffen voor de behandeling is nog niet helemaal duidelijk. Wel lijkt uit incidentele gevallen dat het middel de extrapyramidale bijwerkingen van L-Dopa wat kan verminderen, en een deel van de farmaceutische L-Dopa preparaten kan vervangen.

Op basis van deze plant is in de periode 2000-2007 het preparaat HP-200 in onderzoek genomen.[1] Die stof is inmiddels beschikbaar onder de merknaam Zandopa.

Ook in Nederland bestaat er een onderzoekstraditie op het gebeid van Mucuna. Al ruim 20 jaar geleden onderzochten Nederlandse farmacologen aan de universiteit van Groningen namelijk de mogelijkheid om L-Dopa via mucuna prurienscellen te synthetiseren.[10][11] Het blijkt dat cellen van Mucuna Pruriens gekweekt kunnen worden en het blijkt dat deze cellen uit L-tyrosine L-dopa kunnen maken, getoetst in een laboratoriumomgeving.[12]

Indiase onderzoekers hebben experimenten uitgevoerd om de Mucuna Pruriens effectief te klonen.[13]

Mucuna pruriens en Ayurveda

In India wordt poeder van Mucuna zaad gebruikt in de ayurvedische behandeling van Parkinson patienten.[14][7][16][17] Het blijkt daar volgens zegslieden werkzaam te zijn. Op basis van de indiasche ayurveda resultaten heeft zelfs de Amerikaanse overheid (FDA) een onderzoeksgoedkeuring (IND) voor een Mucuna preparaat verleend. Helaas is de ontwikkeling in de VS stopgezet door geldgebrek van de producerende farmaceutische industrie.

De ervaring liet zien dat Parkinson patienten behandeld met Mucuna veel langer stabiel bleven. Ook zou het preparaat kunnen leiden tot minder progressie van de ziekte, of minder L-Dopa toxiciteit, of beide. En ook bleek dat ondanks relatief hoge doses van L-Dopa in het mucuna preparaat de verdraagzaamheid veel beter was met betrekking tot onwillekeurige bewegingsstoornissen (dykinesieen). Deze onwillekeurige bewegingsstoornissen beperken vaak in de praktijk de werking van L-Dopa, omdat dan niet hoger gedoseerd kan worden. Dan neemt in de loop van de tijd de werkzaaamheid van de L-Dopa (als in Sinemet) af, en de bijwerkingen maken hoger doseren onmogelijk. Op dit gebied zou mucuna iets kunnen gaan betekenen. 

Mucuna pruriens en L-Dopa

Waarom heeft L-Dopa uit de plant Mucuna nu een ander profiel dan L-Dopa therapie? Misschien zijn er andere stoffen in het preparaat die van invloed zijn. Hiernaar is onderzoek gedaan:

 1. Prof. Olanow (USA): in dopaminerge zenuwcelculturen hadden bepaalde extraktfracties van Mucuna (zonder L-Dopa) zeer sterke zenuwstimulerende of zenuwbeschermende eigenschappen. (neurostimulatie, neuroprotectie).
 2. Prof. Manyam (USA): In dierproeven (ratten), waarin bepaalde hersenkernen chemisch waren beschadigd (Parkinson beeld), bleek Mucuna de funktie en het gehalte van normale transmitterstoffen te herstellen.
 3. Prof. Lees (UK): hij zette een challenging (provocatie) dubbelblinde cross-over studie op. In 24 sessies bij 8 moeilijk te controleren patienten met dyskinesieen onder L-Dopa therapie. In de ochtend van elke sessiedag kregen de PD patienten groep 1: Sinemet (200 mg L-Dopa + 50 mg carbodopa), groep 2: 15 gr (speciale formulering = 500 mg L-Dopa) Mucuna, of groep 3 30 gram Mp  (= 1000 mg L-Dopa) in een enkele dosis.

Resultaten:

 • Snellere absorptie van L-Dopa (piek plasma levels) met veelvoudig hogere plasma spiegels van L-Dopna met Mucuna.
 • Aanwijzingen voor een andere metabolisering van L-Dopa in Mucuna.
 • Veel sneller effect van het preparaat op de Parkinson symptomen (switch-on): 15 min vs 60 minuten en een langer effect.
 • Ondanks veel hogere plasma spiegels geen optreden van acute bijwerkingen en dyskinesieen (absoluut gezien zelfs minder dan met 200 mg Sinemet).

Deze gegevens suggereren derhalve, dat Mucuna inderdaad extra stoffen bevat, die enerzijds neuroprotectief werken tegen L-Dopa toxiciteit, anderzijds mogelijk een positief effect hebben (of het negatieve effect van L-Dopa tegenwerken) op het verloop van de ziekte van Parkinson.

In ieder geval blijkt het combineren van Mucuna Pruriens therapie een veel breder therapeutisch venster te bestaan, hetgeen voor effectieve therapie van groot belang is.

Uit onderzoek (2007) is verder gebleken dat Mucuna een beschermend effect heeft op DNA niveau, en mogelijkerwijs daardoor neuroprotectief is, d.w.z. dat het de zenuwcellen beschermt.[18] Dat beschermend effect is in verschillende dierexperimentele modellen beschreven en gevonden.[19] Wat de waarde van dat effect bij mensen is, is uiteraard nog onduidelijk.

Wat er allemaal inzit

In de zaden van Mucuna zijn een groot aantal stoffen  gevonden, waarvan er vele een biologische werkzaamheid bezitten. Hierbij een overzicht:

1-methyl-3-carboxy-6, 7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolone,5-hydroxy tryptamine, 5-methoxy-n,n-dimethyltryptamine-n- oxide, 5-oxyindole-3-alkylamine, 6-methoxyharman, alanine, arachidic acid, arginine, aspartic acid, behenic acid, β-carboline, β -sitosterol, bufotenine, choline, cystine, leucine, linoleic acid, myristic acid, n,n- dimethyltryptamine, n,n-dimethyltryptamine-n-oxide, nicotine, oleic acid, palmitic acid, palmitoleic acid, phenylalanine, phosphorus, proline, protein, saponins, serine, stearic acid, threonine, tryptamine, tyrodine, valine and vernolic acid, (Z)-Triactont-5,7,9- triene; (Z)-Docos-2,4,6-trien-1,8-diol and (Z)-Docos-5- en-1-oic acid......

Resultaten onderzoeksgroep Mucuna (Katzenschlager 2004)

De eerste klinische studie naar de effecten van Mucuna werden door een Duitse onderzoeksgroep in 2004 beschreven.[20]

Based on this preliminary pilot study in patients with PD and short duration L-Dopa response, the 30 g M pruriens formulation seems to possess potential advantages over existing commercially available controlled release or dispersible formulations of L-Dopa in that it combines a rapid onset of action with a slightly longer duration of therapeutic response compared with a dose of standard L-Dopa calculated on the basis of the known quantity of L-Dopa in Mucuna using standard conversion ratios.

No increase in dyskinesia severity or in peripheral dopaminergic adverse events was found on the Mucuna preparation.  Verdere informatie over deze studie vindt u onder deze link.

Mechanisme van werking

Behalve dat Mucuna direct de dopamine voorraad in de hersenen kan aanvullen, heeft met middel vermoedelijk nog extra werkzaamheid door de beschermende werking op zenuwcellen. Een recent overzicht uit 2008 legt daar de klemtoon op:

The antioxidant activity of Mucuna pruriens was demonstrated by its ability to scavenge DPPH radicals, ABTS radicals and reactive oxygen species. Mucuna pruriens significantly inhibited the oxidation of lipids and deoxyribose sugar. Mucuna pruriens exhibited divalent iron chelating activity and did not show any genotoxic/mutagenic effect on the plasmid DNA. These results suggest that the neuroprotective and neurorestorative effect of Mucuna pruriens may be related to its antioxidant activity independent of the symptomatic effect. In addition, the drug appears to be therapeutically safe in the treatment of patients with Parkinson's disease. [21]

Dit beschermend effect kent momenteel veel belangstelling! [18] Ook het moderne antiParkison middel rasageline zou mogelijk neuroprotectief zijn, en dat is het eerste middel waarvan dat bekend is. Mucuna zou dan het eerste fytotherapeutische middel zijn met een neuroprotectief effect!

Ook bij planten blijkt L-dopa een functie te hebben. Waarschijnlijk is in de plant te zien waar de L-Dopa aanwezig is, aangezien deze stof eenvoudig wordt omgezet tot melatonine. En melatonine is een pigmentstof in de plant.[23]

Mucuna bij fertiliteitsstoornissen

Dat het libido vergrotend zou kunnen werken, gezien de dopaminerge werking is zeer wel mogelijk, maar een dopaminerg middel innemen only for pleasure is vragen om problemen. We rader dan ook sterk af om dit soort middelen '4thefun' in the nemen. Er is in 2007 een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat Mucuna preparaten zinvol kunnen zijn bij vruchtbaarheidsstoornissen bij de man. [24] Het middel beinvloedt de hormonenhuishouding (testosteron, LH) positief en de kwaliteit van het sperma wordt beter.

Mucuna preparaten op de markt

mucuna.jpg

Er zijn in Nederland diverse preparaten op de markt, die online besteld kunnen worden. Enkele daarvan zijn hier afgebeeld, een preparaat van Bonusan en een preparaat van Ayurveda health.   

Laat een arts steeds de dosering bepalen, en informeer altijd uw neuroloog! Er zijn Mucuna tabletten die een lage dosering bevatten van circa 22.5 mg L-dopa, die van Ayurveda health. Bonusan brengt Mucuna op de markt, met een equivalent van 60 mg Dopa /400 mg tablet.

mucuna_bonusan.jpg

De tekst van Bonusan over Mucuna, luidt:

In India heeft de tropische plant Mucuna pruriens ('fluweelboon') een lange traditie als Ayurvedisch middel. De peulvrucht wordt onder meer gebruikt als versterkend middel voor het zenuwstelsel en als lustopwekkend middel. In Guatemala, Mexico en BraziliŽ worden de geroosterde en gemalen bonen al enige decennia als vervanging voor koffie gebruikt onder de noemer 'Nescafť'.

In een aantal Afrikaanse landen (Ghana, Mozambique, Nigeria) is de fluweelboon vooral bekend als voedselgewas. De bonen zijn erg rijk aan natuurlijk L-dopa, de precursor van de neurotransmitter dopamine. Dopamine is belangrijk voor de motoriek en gevoelens van geluk, plezier en motivatie. Ook aandacht, concentratie en opwinding worden in belangrijke mate bepaald door dopamine. Andere stoffen in

Mucunabonen die invloed hebben op het zenuwstelsel zijn dopamine, fenylalanine, serotonine, tryptamine, bufotenine en alkaloÔden. Uit D-chiro-inositol en myoinositol in de fluweelboon maakt het lichaam inositol, een vitamine-achtige stof die de glucosestofwisseling ondersteunt. De werking van inositol wordt ondersteund door andere oplosbare koolhydraten in Mucuna pruriens.

Mucuna: Bevordert soepel bewegen en gevoelens van geluk, plezier en motivatie;- Is goed voor het zenuwstelsel;- Werkt zenuwversterkend;- Ondersteunt de glucosestofwisseling;- Bevordert het concentratievermogen. 

In Engeland is Zandopa verkrijgbaar, en zelfs geregistreerd. Het is te bestellen via de internetwinkel van Zandopa. Dit preparaat was vroeger als onderzoekspreparaat bekend als HP 200. Dit is vermoedelijk het middel met de beste biologische werkzaamheid, in ieder geval is dit preparaat het meest onderzocht.

Zandopa en Bijwerkingen

zandopa.gif

Het HP-200 is vanaf 2008 in de UK op de markt als Zandopa. We citeren in het geheel het klinische verhaal over Zandopa van de Zandopa website:

Additional studies in India were undertaken to establish the benefit of HP200 in patients with Parkinsonís disease. Four medical centers were selected involving sixty patients and several neurologists. The studies were conducted for three months. During that time, the patients received HP200 while no concomitant L-DOPA preparations were administered. Trained neurologists monitored changes in the degree of patentís symptoms and any side effects. At the end of the study, it was determined that the HP200 was highly beneficial in the treatment of Parkinsonís disease. The side effects were minimal. HP200 was approved by the Indian Food and Drug Administration and is available in India under the brand name Zandopa. 

In de Engelse bijwerkingenlijst van Zandopa staan verder: misselijkheid, eetlustverlies, hartritmestoornissen, orthostatische lage bloeddruk, gewichtstoename, opvliegers, onwillekeurige bewegingsstoornissen, geagiteerdheid, hallucinaties, wanen en nachtmerries. Dit zijn klassieke bijwerkingen van alle middelen die het dopamine-systeem beinvloeden. Dus in principe goed om te weten, maar geen reden om dit preparaat niet te proberen. De Engelstalige bijsluiter vermeld de bijwerkingen:

Side effects include nausea, anorexia, cardiac irregularities, orthostatic hypo-tension, weight gain, hot flushes, numerous dyskinesias and psychiatric symptoms such as agitations,, hallucinations, delusions and nightmares. [25]

Gebruik Mucuna nooit zonder uw neuroloog en huisarts ervan te verwittigen! En zoek een arts in Nederland om dit gebruik te begeleiden, die ervaring met het middel heeft.

Prijzen en producenten

 • Bonusan: Mucuna pruriens extract (gestandaardiseerd op 15% L-dopa) 400 mg. Bevat L-dopa 60 mg, potten van 60 capsules voor 19.50 Euro.
 • Zandopa: 10 flesjes, per flesje 175 gram poeder, voor 30 UK pond, exclusief verzendkosten.
 • Ayurvedahealth: Flesje met 120 tabletten, 1 tablet bevat 450mg Mucuna, equivalent met 22.5 mg L-Dopa, voor Ä 24.50

Verdere Literatuur

 • Een mooi overzicht is verschenen in Pharmacognosy Reviews.[26]
 • Een historisch, geografisch en landbouwkundig overzicht van Mucuna Pruriens.[27]
 • Het gebruik van Mucuna Pruriens in West Afrika als onkruidverdelger.[28]
 • Wichers HI, Pras N, Huizing HI. Mucuna pruriens: in vitro production of L-DOPA. In: Bajaj YPS. Biotechnology in agriculture and forestry 7. Medicinal and aromatic plants I1. Berlin: Springer-Verlag, 1989:349-66. 
 • Huizing HJ, Wichers HJ. Production of L-DOPA by Mucuna pruriens cell suspension cultures through accumulation or by biotransformation of L-tyrosine. In: Houwink EH, Van der Meer RR, eds. Innovations in biotechnology. Amsterdam: Elseviers Science Publishers, 1984:217-28.

Referenties

[1]: Manyam BV, Dhanasekaran M, Hare TA. | Effect of antiparkinson drug HP-200 (Mucuna pruriens) on the central monoaminergic neurotransmitters. | Phytother Res. | 2004 Feb;18(2):97-101.
[2]: Damodaran M, Ramaswamy R. | Isolation of l-3:4-dihydroxyphenylalanine from the seeds of Mucuna pruriens. | Biochem J. | 1937 Dec;31(12):2149-52.
[3]: Vaidya RA, Aloorkar SD, Sheth AR, Pandya SK. | Activity of bromoergocryptine, Mucuna pruriens and L-dopa in the control of hyperprolactinaemia. | Neurol India. | 1978 Dec;26(4):179-82.
[4]: Vaidya RA, Sheth AR, Aloorkar SD, Rege NR, Bagadia VN, Devi PK, Shah LP. | The inhibitory effect of the cowhage plant-Mucuna pruriens-and L-dopa on chlorpromazine-induced hyperprolactinaemia in man. | Neurol India. | 1978 Dec;26(4):177-8.
[5]: Vaidya AB, Rajagopalan TG, Mankodi NA, Antarkar DS, Tathed PS, Purohit AV, Wadia NH. | Treatment of Parkinson's disease with the cowhage plant-Mucuna pruriens Bak. | Neurol India. | 1978 Dec;26(4):171-6.
[7]: Misra L, Wagner H. | Alkaloidal constituents of Mucuna pruriens seeds. | Phytochemistry. | 2004 Sep;65(18):2565-7.
[8]: Hussain, Ghazala and Manyam, Bala V. | Mucuna pruriens proves more effective than l-dopa in Parkinson's disease animal model. Phytotherapy Research | Phytother research | 1997 (11):419-23
[9]: Manyam BV, Dhanasekaran M, Hare TA. | Effect of antiparkinson drug HP-200 (Mucuna pruriens) on the central monoaminergic neurotransmitters. | Phytother Res. | 2004 Feb;18(2):97-101.
[10]: Pras N, Hesselink PG, Ten Tusscher J, Malingrť TM. | Kinetic aspects of the bioconversion of L-tyrosine into L-DOPA by cells of Mucuna pruriensL. Entrapped in different matrices. | Biotechnol Bioeng. | 1989 Jun 20;34(2):214-22.
[11]: Pras N, Woerdenbag HJ, Batterman S, Visser JF, Van Uden W. | Mucuna pruriens: improvement of the biotechnological production of the anti-Parkinson drug L-dopa by plant cell selection. | Pharm World Sci. | 1993 Dec 17;15(6):263-8.
[13]: M. Faisal, I. Siddique, M. Anis | In vitro rapid regeneration of plantlets from nodal explants of Mucuna pruriens - a valuable medicinal plant | Annals of Applied Biology | 2006, 148(1):1-6
[14]: Misra L, Wagner H. | Extraction of bioactive principles from Mucuna pruriens seeds. | Indian J Biochem Biophys. | 2007 Feb;44(1):56-60.
[15]: Misra L, Wagner H. | Alkaloidal constituents of Mucuna pruriens seeds. | Phytochemistry. | 2004 Sep;65(18):2565-7.
[17]: Manyam BV, SŠnchez-Ramos JR. | Traditional and complementary therapies in Parkinson's disease. | Adv Neurol. | 1999;80:565-74.
[18]: Tharakan B, Dhanasekaran M, Mize-Berge J, Manyam BV. | Anti-Parkinson botanical Mucuna pruriens prevents levodopa induced plasmid and genomic DNA damage. | Phytother Res. | 2007 Dec;21(12):1124-6.
[19]: Manyam BV, Dhanasekaran M, Hare TA. | Neuroprotective effects of the antiparkinson drug Mucuna pruriens. | Phytother Res. | 2004 Sep;18(9):706-12.
[20]: Katzenschlager R, Evans A, Manson A, Patsalos PN, Ratnaraj N, Watt H, Timmermann L, Van der Giessen R, Lees AJ. | Mucuna pruriens in Parkinson's disease: a double blind clinical and pharmacological study. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2004 Dec;75(12):1672-7.
[21]: Dhanasekaran M, Tharakan B, Manyam BV. | Antiparkinson drug--Mucuna pruriens shows antioxidant and metal chelating activity. | Phytother Res. | 2008 Jan;22(1):6-11.
[22]: Tharakan B, Dhanasekaran M, Mize-Berge J, Manyam BV. | Anti-Parkinson botanical Mucuna pruriens prevents levodopa induced plasmid and genomic DNA damage. | Phytother Res. | 2007 Dec;21(12):1124-6.
[23]: Tomita-Yokotani K, Hashimoto H, Fujii Y, Nakamura T, Yamashita M. | Distribution of L-DOPA in the root of velvet bean plant (Mucuna pruriens L.) and gravity. | Biol Sci Space. | 2004 Nov;18(3):165-6.
[24]: Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Jaiswar SP, Ahmad S. | Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parameters in seminal plasma of infertile men. | Fertil Steril. | 2008 Sep;90(3):627-35. Epub 2007 Nov 14.
[25]: Infante ME, Perez AM, Simao MR, Manda F, Baquete EF, Fernandes AM, Cliff JL. | Outbreak of acute toxic psychosis attributed to Mucuna pruriens. | Lancet. | 1990 Nov 3;336(8723):1129.
[26]: Sathiyanarayanan L and Arulmozhi S | Mucuna pruriens Linn. - A Comprehensive Review | Pharmacognosy Reviews | 2007: 1(1), 157-162
[27]: Pretty J | 'The Magic Bean' (mucuna pruriens - the velvet bean | University of Essex | 1-11
[28]: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE SOUTH | Mucuna cover cropping: Benin | SHARING INNOVATIVE EXPERIENCES | 9-23