Acupunctuur vermindert noodzaak tot geven van pijnstillers

 

Nissel H. Pain treatment by means of acupuncture. Acupunct. Electrother. Res. 1993 Jan-Mar;18(1):1-8.

De onderzoeker van het bekende Ludwig Boltzmann Acupunctuur Instituut in Wenen, Oostenrijk, beschrijft het grote belang van acupunctuur in het onderzoek naar pijn. In het Westen was Bischko de eerste arts die een operatie uitvoerde met gebruik van verdoving door acupunctuur. Dit was een tonsillectomie (keelamandeloperatie) die uitgevoerd werd in 1972. Verder beschrijft deze auteur dat men in zijn instituut, in nauwe samenwerking met het bekende ziekenhuis ‘Kaiserin-Elisabeth’ in Wenen kon aantonen dat men met acupunctuur tijdens operatie de hoeveelheid pijnstillers sterk kon reduceren.

 © ORES 2003