Electroacupunctuur bij neuropathische pijn werkt via de eigen opioiden in de hersenen

 

Ko J, Na DS, Lee YH, Shin SY, Kim JH, Hwang BG, Min BI, Park DS. cDNA microarray analysis of the differential gene expression in the neuropathic pain and electroacupuncture treatment models. J. Biochem. Mol. Biol. 2002 Jul 31;35(4):420-7.

Onderzoekers van het ‘Asan Institute for Life Sciences’, ‘University of Ulsan College of Medicine’ in Korea, onderzochten welke genen in het centrale zenuwstelsel samen zouden kunnen hangen met het pijnstillende effect van electroacupunctuur.

Ze verzamelden materiaal van de ruggemergszenuwen van 7 gezonde ratten, 7 ratten met neuropathische pijnen en 7 neuropathische ratten die met electroacupunctuur behandeld waren. Om de genen te indentificeren die een rol zouden kunnen spelen bij de werking van electroacupunctuur, verzamelden ze in het totaal meer dan 8000 genen en vergeleken de verschillende groepen ratten.

In het neuropathische ratmodel waren er 68 genen die veel meer tot expressie waren gekomen dan in de controle ratten. Behandeling met electroacupunctuur bracht deze overexpressie weer terug naar het normale niveau. Deze genen zijn vooral betrokken bij de signaalverwerking van pijn. Met behulp van moderne analyse methoden werd nog eens nauwgezet gekeken naar die genen (met de ‘dotblot analysis’). Deze laatste technologie liet zien dat de expressie van een eigen opiaat receptor door acupunctuur gestimuleerd werd, de zogenaamde sigmareceptor. Dit geeft aan dat de eigen opiaten een rol spelen bij de therapeutische effecten van electroacupunctuur bij neuropathische pijn.

 © ORES 2003