Acupunctuur wordt in de USA vooral bij pijn ingezet

 

Xu X. Acupuncture in an outpatient clinic in China: a comparison with the use of acupuncture in North America. South. Med. J. 2001 Aug;94(8):813-6.

Een onderzoeker uit het St. Vincent Catholic Medical Center in New York analyseerde de meest voorkomende indicaties voor acupunctuur in Noord Amerika en China. Dit waren vooral klachten van het bewegingsapparaat. Andere indicaties, die veel aanleiding gaven tot behandeling met acupunctuur, waren revalidatie na een beroerte, de zogenaamde Bellse aangezichtsverlamming (facialisparese), galstenen, oorsuizen, slapeloosheid, migraine en diverse vormen van pijn. Verder werden ook de perifere zenuwneuralgie en diverse psychosomatische aandoeningen met acupunctuur behandeld. De behandeling van galstenen met acupunctuur kwam alleen in China voor.

  ORES 2003