Acupunctuur activeert hersendelen die van belang zijn bij pijn

Biella G, Sotgiu ML, Pellegata G, Paulesu E, Castiglioni I, Fazio F.  Acupuncture produces central activations in pain regions. Neuroimage 2001 Jul;14(1 Pt 1):60-6.

Onderzoekers van het ‘Institute of Neuroscience and Bioimaging, uit  Milaan, Italie, onderzochten de effecten van acupunctuur op het centrale zenuwstelsel bij 13 normale vrijwilligers. Zij deden dit via een zogenaamde  PET scan, na het inspuiten van radioactief water. De hersenfuncties werden bekeken voorafgaande aan het inbrengen van de naalden en 25 minuten nadat de naalden gezet was. De controlegroep kreeg een placebo-acupunctuur behandeling. Het toedienen van klassieke acupunctuur bleek duidelijke centrale effecten te hebben op de volgende hersendelen: voorste linker singulus, rechter en linker insulae, de kleine hersenen, de linker frontale windingen en de rechter mediale en laagfrontale windingen. Deze gebieden zijn uit de neurofysiologie bekend als relevant bij de pijnverwerking. De auteurs menen dat de effecten van acupunctuur vermoedelijk via deze centrale delen van de hersenen tot stand komen.

 © ORES 2003