De Transsymptomatische Dialoog Methode (TDM)

Achter bepaalde pijnsymptomen of syndromen verbergen zich soms bepaalde moeilijk toegankelijke stoornissen, die de pijn in stand houden. Ondanks intensieve therapie op basis van de methoden waaruit we kunnen kiezen, reageren sommige pijnklachten niet op de behandeling, of slechts gedurende korte tijd.

Om deze pijnklachten voor therapie toegankelijk te maken, heeft ORES de Transsymptomatische Dialoog Methode  (TDM) ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op onderdelen uit de psychologie van Jung en Assagioli en uit de zogenaamde Ďvoice-dialogueí stroming.

In het kort komt het bij de TDM neer op het aangaan van een dialoog met het symptoom, de pijn zelf. Dit klinkt vreemd, maar patiŽnten leren snel te doorzien waar het om gaat. Door specifieke vragen te stellen aan het symptoom en het symptoom dan als het ware zelf aan het woord te laten, wordt vaak binnen enkele sessies duidelijk wat de betekenis van de klacht precies voor de patiŽnt is en wat er gedaan zou kunnen worden om de pijn als het ware tegemoet te komen. Meestal wordt een TDM sessie aansluitend aan een acupunctuurbehandeling gegeven, in een zogenaamd dubbel consult; de behandelingstijd is dan ongeveer anderhalf uur.

 © ORES 2003