HIV en Pijn

Uit studies blijkt dat acupunctuur niet alleen bij algemene neuropathische pijnen iets waardevols kan bijdragen, ook bij de moeilijk te behandelen AIDS neuropathie kan bijvoorbeeld electroacupunctuur met oppervlakte-elektroden de pijn verlichten.

Dit werd aangetoond door een Amerikaanse onderzoeksgroep (a).

Andere onderzoekers zagen positieve resultaten op basis van eigen patiŽntenseries (b).

Bovendien vonden Amerikaanse onderzoekers dat bij HIV patiŽnten door middel van acupunctuur de kwaliteit van leven verbeterd kon worden (c).


(a)

Stduie: Galantino ML, Eke-Okoro ST, Findley TW, Condoluci D. Use of noninvasive electroacupuncture for the treatment of HIV-related  peripheral neuropathy: a pilot study. J. Altern. Complemen.t Med. 1999 Apr;5(2):135-42.

 De auteurs van het ĎNeuromusculoskeletal Instituteí van de Universiteit te New Jersey, USA, deden een studie naar de effectiviteit van niet invasieve, laagvoltage electroacupunctuur bij patiŽnten met pijnlijke neuropathie. Elf patiŽnten werden in de studie ingesloten en oppervlakte-elektroden werden geplaatst op de acupunctuurpunten Blaas 60, Maag 36, Nieren 1 en Lever 3. Gedurende 30 dagen werden de patiŽnten elke dag behandeld gedurende 20 minuten. Alle patiŽnten, die de cyclus doorliepen, hadden baat bij de therapie. Ze voelden zich veel beter en hun conditie was ook toegenomen. Ook op schalen die de functionaliteit van de patiŽnten maten was er sprake van een significante verbetering. Ook de fysiologische reflexen, die gemeten werden, de zogenaamde H-reflex en M-respons, gaven een duidelijk herstel van de gestoorde zenuwfunctie aan.

(b)

Op de ĎWorld Federal Acupuncture Society Conferenceí in Parijs in 1990, gaf de acupuncturist Magnolia Goh een beschrijving van de behandeling van 31 HIV-positieve patiŽnten met een neuropathie. De patiŽnten werden behandeld met 3 sessies acupunctuur per week. Bij 12 patiŽnten verdween de pijn helemaal, bij de overigen voor het grootste deel. Er waren maar 3 patiŽnten die geheel niet respondeerden op de behandeling.

(c)

Onderzoekers van de ĎBoston University School of Medicineí uit de USA gebruikten objectieve meetmethoden en vragenlijsten om de effecten van acupunctuur te evalueren, die ingezet was bij 39 patiŽnten met een HIV neuropathie. De patiŽnten werden 2 maal per week behandeld gedurende een periode van 6 maanden. 13 patiŽnten kwamen na de eerste visite niet meer terug bij de therapeut om onduidelijke redenen. Bij de overige 26 patiŽnten werden het gevoel getest aan de grote teen waaruit bleek dat dit gevoel tijdens de behandeling significant toenam. Ook het neurologisch onderzoek steunde deze bevindingen, waaruit bleek dat de zenuwen tijdens de behandelingsperiode zich herstelden. De meeste patiŽnten gaven aan dat de acupunctuur bovendien de kwaliteit van hun leven aanzienlijk verbeterd had.

 © ORES 2005