Diabetes, pijn, neuropathie en acupunctuur

Uit een recente studie blijkt dat klassieke Chinese acupunctuur de pijn drastisch kan verminderen bij de pijnlijke zenuwaandoening, neuropathie, die sommige diabetespatiŽnten ontwikkelen (a).

Verder zijn er zelfs dierexperimentele studies waaruit blijkt dat electroacupunctuur in diermodellen van diabetische neuropathische pijn werkzaam is en zelfs beter werkzaam is dan de zogenaamde TENS behandeling (b).

(a)

Studie: Abuaisha BB, Costanzi JB, Boulton AJ.Acupuncture for the treatment of chronic painful peripheral diabetic neuropathy: a long-term study.  Diabetes Res. Clin. Pract. 1998 Feb;39(2):115-21.

Onderzoekers uit Engeland, van het ĎDepartment of Medicineí, ĎManchester Royal Infirmaryí, van de Universiteit van Manchester, behandelden 46 patiŽnten met chronische pijnlijke neuropathie met acupunctuur. Negenentwintig (63%) patiŽnten waren niet meer pijnvrij te krijgen met behulp van normale medicatie. De patiŽnten werden behandeld met 6 sessies acupunctuur in een periode van 10 weken. Vierenveertig patiŽnten sloten de gehele studie af en daarvan hadden 34 (77%) duidelijk baat bij de behandeling en de pijn nam significant af (P < 0.01). Deze patiŽnten werden gevolgd in een periode van 18-52 weken; in deze periode konden 67% stoppen met de medicatie of de pijnmedicatie drastisch verminderen. Gedurende deze periode waren er slechts acht patiŽnten (24%) die meer acupunctuurbehandelingen nodig hadden. Alle patiŽnten volgden de volledige behandeling en er traden geen bijwerkingen van de acupunctuurbehandelingen op.

Uit deze studie blijkt dat acupunctuur bij pijnlijke diabetische neuropathie een goede en veilige therapie is.

(b)

Studie:  Mo X, Chen D, Ji C, Zhang J, Liu C, Zhu L. Effect of electro-acupuncture and transcutaneous electric nerve stimulation on experimental diabetes and its neuropathy Zhen. C.i Yan. Jiu.1996;21(3):55-9.


Dr Mo en Dr Chen, van het ĎInstitute of Acupuncture and Moxibustioní uit de ĎChina Academy of Traditional Chinese Medicineí in Beijing, onderzochten in een experimenteel diermodel voor diabetische neuropathie de effecten van electroacupunctuur en vergeleken dat met TENS, een methode die revalidatieartsen gebruiken bij de behandeling van pijn. Er waren 2 groepen van 8 ratten; de electro-acupunctuurgroep kreeg een behandeling op 2 acupunctuurpunten aan beide achterpoten en bilateraal op de rug (Maag 36 en Blaas 23), gedurende 20 minuten, om de dag en gedurende 5 weken. De andere groep werd als controle gebruikt.

Allereerst viel op dat de groep ratten die met electroacupunctuur behandeld werden lagere bloedsuikers hadden dan de controle groep (P < 0.05), terwijl dat in de TENS groep ook zo was, maar dit effect was minder sterk (P= 0.05). De symptomen van diabetes, zoals veel drinken, veel eten en veel plassen waren in de electroacupunctuurgroep ook beduidend minder dan in de controlegroep. Ook de geleidingssnelheid in de motorische zenuwen bleef bij behandeling met electroacupunctuur ongestoord, terwijl in de onbehandelde groep die snelheid afnam. Dit laatste is een teken van toename van de diabetische stoornis van de zenuwen. Verder was de pijn verhoogd in de TENS en de controlegroep, terwijl in de electroacupunctuurgroep de pijn significant verlaagd was (P < 0.05).

 © ORES 2004