Dikke darm 4 heeft een specifiek effect op de hypothalamus bij pijnbestrijding


Hsieh JC, Tu CH, Chen FP, Chen MC, Yeh TC, Cheng HC, Wu YT, Liu RS, Ho LT. Activation of the hypothalamus characterizes the acupuncture stimulation at  the analgesic point in human: a positron emission tomography study. Neurosci. Lett. 2001 Jul 13;307(2):105-8.
 
Onderzoekers van het ‘Integrated Brain Research Unit’ uit Taipei in Taiwan deden onderzoek naar de effecten van acupunctuur op een belangrijk acupunctuurpunt op de hand, Dikke Darm 4. Zij gebruikten daarvoor moderne beeldvormende technieken, de PET scanning, om zo de regionale doorstroming van de hersenen met bloed in kaart te brengen.

D.m.v. dit onderzoek kan men een goed beeld krijgen welke delen van de hersenen actief zijn. Het acupunctuurpunt werd behandeld met een naald en gemanipuleerd (de naald wordt dan snel heen en weer gedraaid terwijl de naald in de huid zit) met een frequentie van 2 Hz; als controle werd er een punt gebruikt op de hand dat volgens de acupunctuur theorie geen enkele werking heeft. Delen van de hersenen die specifiek gestimuleerd werden door het prikken van het Dikke Darm 4 punt waren de hypothalamus en middenhersenen, de insula, de voorste cingulate cortex en de kleine hersenen. Dit zijn dezelfde hersengebieden die in een onderzoek van een andere onderzoeksgroep ook actief bleken te zijn tijdens acupunctuur. De activatie van de hypothalamus kwam alleen voor als de vrijwilligers na het inbrengen van de naald het zogenaamde ‘Tae Qi’ fenomeen voelden. Dit gevoel werd honderden jaren geleden beschreven in een aantal oude Chinese teksten als een noodzakelijke voorwaarde voor het therapeutisch effect van de naald. Dit gevoel geeft aan dat de Qi in beweging gebracht is. Het gevoel wordt meestal omschreven als doof, wat warm of tintelend of een beetje prikkelend.

Uit dit onderzoek concludeerde de auteur dat de hypothalamus vermoedelijk een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van pijn en dat die hersenstructuur geactiveerd kan worden d.m.v. het prikken van Dikke Darm 4. Het optreden van het Tae Qi gevoel is voor die activatie noodzakelijk.

 © ORES 2003