fMRI onderzoek Dikke Darm 4: acupunctuur en electroacupunctuur werken verschillend

 Kong J, Ma L, Gollub RL, Wei J, Yang X, Li D, Weng X, Jia F, Wang C, Li F,  Li R, Zhuang D. A pilot study of functional magnetic resonance imaging of the brain during manual and electroacupuncture stimulation of acupuncture point (LI-4 Hegu)  in normal subjects reveals differential brain activation between methods. J. Altern. Complement. Med. 2002 Aug;8(4):411-9.

Onderzoekers van het ‘Institute of Acupuncture and Moxibustion’ uit Beijing, China onderzochten de activatiepatronen van de hersenen die ontstaan bij het toedienen van gewone, handmatige acupunctuur en electroacupunctuur op een belangrijk acupunctuurpunt van de hand, Dikke Darm 4, het punt dat vaak wordt ingezet bij pijnbestrijding. Zij gebruikten daarvoor een moderne beeldvormende techniek, de ‘functional magnetic resonance imaging (fMRI)’. Gedurende het experiment werd dit acupunctuurpunt aan de linkerhand gestimuleerd. Voordat de opnames gemaakt werden, werd de naald ingebracht tot op een diepte van één centimeter. De electroacupunctuur die toegediend werd had een frequentie van 3 Hz. De handmatige acupunctuur bestond uit het roteren van de naald met een frequentie van ongeveer 180 keer per minuut (ook ca 3 Hz).

Er werden 11 normale gezondere vrijwilligers onderzocht, allen rechtshandig. De electroacupunctuur produceerde een toename van de signalen in bepaalde hersendelen, de precentrale gyrus, de postcentrale gyrus, de laagpariëtale kwab en het putamen/insula, dit in tegenstelling tot de handmatige acupunctuur die duidelijk een afname van de signaal intensiteit teweegbracht in de voorste cingulaire en bovenste temporale gyrus alsmede in het putamen/insula. De conclusie van de auteurs is dat er verschillende centrale netwerken in de hersenen op een verschillende wijze geactiveerd of geremd worden door klassieke handmatige acupunctuur en door electroacupunctuur.

Uit dit boeiend onderzoek blijkt dus dat klassieke acupunctuur en electroacupunctuur niet precies dezelfde centrale effecten hebben in de hersenen. Dit heeft voor de praktijk vermoedelijk therapeutische consequenties. Het is namelijk goed mogelijk dat als een patiënt op de klassieke acupunctuur niet reageert, maar wel een goede reactie heeft op elektroacupunctuur en vice versa.

 © ORES 2003