Verklaring acupunctuur

Er is de laatste jaren zo veel nieuwe onderzoek gedaan naar neurobiologische,  neurofysiologische en biochemische aspecten omtrent acupunctuur, dat we inmiddels een goed beeld hebben van hoe we de werking van acupunctuur kunnen verklaren vanuit onze Westerse wetenschap. Dat wil niet zeggen dat de Chinese verklaring van hoe acupunctuur werkt ongeldig is. De Westerse en de Chinese zienswijze zijn 2 verschillende wijzen om effecten van acupunctuur te begrijpen, die elkaar aanvullen. Op de Chinese wijze kijkt men naar beelden en kwaliteiten, alsof de mens een schilderij is; de Westerse wijze van analyseren is te begrijpen vanuit de bouwstenen waaruit het schilderij opgebouwd is. Het is alsof de Chinese wijze een kunstbeschouwing is van bijvoorbeeld de Nachtwacht van Rembrandt, terwijl de Westerse wijze van kijken het doek en de verfstoffen analyseert die Rembrandt gebruikte en de precieze chemische samenstelling daarvan in kaart brengt.

De biochemische, neurochemische en neurofysiologische studies van de laatste jaren hebben duidelijk aangetoond dat de effecten van acupunctuur te meten zijn op genetisch, cellulair, neurotransmitter en fysiologische niveaus. Deze studies zijn in het algemeen in toonaangevende wetenschappelijke bladen gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld de 'Neuroscience Letters'. In het hoofdstuk  'Acupunctuurpunten en Meridianen bestaan' hebben we voor u veel van dit moderne onderzoek in detail besproken.

Vanuit de Westerse wetenschap kan de acupunctuur verklaard worden vanuit twee theorieŽn, de neurohumorale theorie en  de morfogenetische hypothese.

De eerste theorie is de meest voorkomende. Hierbij wordt bestudeerd welke effecten acupunctuur heeft op de hersenen en andere delen van het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld welke neurotransmitters en genen in de hersenen beÔnvloed worden door acupunctuur. Verder wordt gekeken naar de effecten op het autonome en het perifere zenuwstelsel.

De tweede verklaring probeert de werking van de acupunctuur vanuit de embryonale opbouw en ontwikkeling te begrijpen.

Naast deze beide theorieŽn is er ook een aanzet gegeven om acupunctuur te begrijpen vanuit de beÔnvloeding van een soort holografische projectie van lichaamsdelen op bepaalde plaatsen in het lichaam: de oren, de schedelhuid, de handen en voeten. Deze laatste holografische hypothese wordt de microsysteem hypothese genoemd.

 © ORES 2003