Acupunctuur anesthesie in China

De acupunctuur anesthesie in China wordt in dit kleine boekje beschreven, een vorm van acupunctuur, geinspireerd door voorzitter Mao.

Mao had de opdracht al in 1944 gegeven om traditionele, voorheen verboden, Chinese geneeskunde en de Westerse geneeskunde met elkaar te verbinden en daaruit iets nieuws voor de mensen te maken.

In het ziekenhuis van de Vrede, in Yenan, werd de eerste acupunctuur kliniek opgericht.  Sinds het ontstaan van de Chinese republiek, in 1949, heeft men in China met man en macht de oude ecupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde weer herontdekt. Gedurende de 'Great Leap Forward' gaf Mao een nieuwe impuls en de acupunctuur in China werd meer en meer uitgebreid. Men ging hand-, vinger-, voet-, neus-, en gezichtsacupunctuur bedrijven, gebruikte naalden met warmte en electriciteit. electroacupunctuur op galblaas

In 1959 ging men experimenteren met pijnbestrijding door acupunctuur tijdens operaties. Deze vorm van analgesie werd spoedig ingezet bij oiperaties aan de schedel, armen en benen en borstholte.

In 1972 verscheen een klein boekje met als titel 'Acupuncture electro-acupuncture anaesthesie', geschreven door Pedro Chan, waarin we deze afbeelding vinden van een primitief electroacupunctuur apparaat. Hier wordt een patiŽnt behandeld met uitstralende pijn in de benen, klaarblijkelijk over de galblaas meridiaan. De afstand tussen beide electroden is wat groot, wij proberen in het algemeen niet meer dan 30 cm tussen beide electroden te hebben.

acupunctuur analgesie in china

In de afbeelding hiernaast, uit ca 1965, zien we zogenaamde 'medical workers' , die voor een operatie op zichzelf testen welke punten het best gebruikt kunnen worden. Er wordt een naald aangebracht op de galblaasmeridiaan en daaroverheen wordt electriciteit gezet.

In de afbeelding van de operatie zien we een lachende Chinees, die een open thorax operatie ondergaat.

Het gaat hier om een pneumectomie, verricht in het Peking Ziekenhuis voor Tuberculose. De anesthesie die hier plaatsvond is in onze ogen behoorlijk gedurfd: volgens de bron 'Acupuncture Anesthesia'  uit 1972, geschiedde dat met slechts 1 naald....