Acupunctuur en Wetenschap

Sinds ruim 30 jaar wordt veel onderzoek gedaan naar de effeciviteit en de veiligheid van acupunctuur. In veel toonaangevende tijdschriften, zoals bijvoorbeeld het BMJ, JAMA en Annals of Internal Medicine, verschijnen de laatste jaren goede overzichtsartikelen over het belang en de waarde van de acupunctuur. Sinds ruim tien jaar wordt ook steeds meer onderzoek gedaan met moderne biochemische en beeldvormende technieken. Al dat onderzoek duidt erop, dat er een serie aandoeningen en symptomen zijn, waarbij acupunctuur goed ingezet kan worden. Daarnaast is er veel recent onderzoek gedaan waaruit blijkt dat meridianen en acupunctuurpunten echt bestaan en ook gemeten kunnen worden.

In de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond plotseling veel belangstelling voor acupunctuur, volgend op een bezoek van president Nixon aan China. Daar kwamen Amerikaanse artsen in contact met de acupunctuur anesthesie. Soms was dat verpletterend, een open long operatie met slechts 1 acupunctuur naald; en de patient praat met de operateur tijdens de operatie. Om een impressie te geven van de acupunctuur anesthesie hebben we wat mooie plaatjes verzameld: anesthesie in China.

In deze sectie van onze website willen we voor artsen en patinten veel nieuw onderzoek bespreken dat gedaan is op deze gebieden en de betekenis daarvan belichten voor het inzetten van acupunctuur in de praktijk. Ook willen we graag duidelijk maken wat neuroacupunctuur eigenlijk is.

Op deze afdeling van onze website kunt u achtereenvolgens vinden:

  ORES 2005