Management, stress en acupunctuur

Begin vorig jaar merkte ik,dat een goede vriend van mij,die lijdt aan MS , erg is opgeknapt.
Hij vertelde mij,dat hij al enige tijd bij jou onder behandeling is.

Omtrent mezelf was er al langere tijd een gehoorprobleem, wat na een aantal bezoeken aan de KNO arts geen oplossing bood.
Er was een zodanige resonantie,hoor -en voelbaar,in mijn hoofd, dat ik er zo langzamerhand niet meer door funktioneerde.

Ik verdiepte me in de materie van tinnitus en herkende daar veel in. Maar daar wordt een mens niet vrolijk van.

De bovengenoemde goede vriend,vroeg aan jou of jij heil zag in mijn klachten.
Je antwoordde hem na wat informatie:" Als hij nog een tijdje zo doorgaat,loopt het misschien wel slecht af met hem"

Nou,dat in mijn storende oren knopend heb ik met jou een afspraak gemaakt.
Je had al snel door,dat ik al vele jaren in een veel te hoog tempo alles,al dan niet met veel stress,perfectionistisch
wilde realiseren. Met als gevolg klachten,waarvan bovengenoemde wel erg bedreigend is!

Maar je gaf direkt aan,dat wat in tientallen jaren is opgebouwd, niet even snel opgelost wordt.

Nu...,inmiddels een maand of negen verder,zijn er sinds een maand of drie, soms dagen dat de klachten vrijwel niet waarneembaar zijn. Ik zeg speciaal :"soms",want we zijn er nog niet.

Het positieve is nu wel, dat bij mindere dagen het gevoel overheerst,dat er ook betere dagen komen.

Als de verandering sinds vorig jaar zomer zo doorgaat,is een situatie denkbaar van een te verwaarlozen waarneming van de klachten.

Ik veronderstel,dat veel mensen met tinnitusklachten,geholpen zijn bij deze vorm van acupunctuur.

Bij mij heeft het tevens de omslag van het niet met pensioen gaan en aan te blijven in het arbeidsproces,positief be´nvloedt.

Uit deze uiteenzetting kun je zien,hoe je via M.S. bij tinnitus terechtkomt. Beide met positieve resultaten.

vr.groet,
Rob