Acupunctuur, een geneeskunst?

 Twee jaar geleden werd ik door de fysiotherapeute geattendeerd op de aanwezigheid van twee arts-acupuncturisten in de praktijk. Neuro-acupunctuur was hun specialiteit en voor mij misschien, na een hersenstaminfarct drie jaar daarvoor, een manier om van de pijnklachten in mijn been af te komen.

De afgelopen twee jaar ben ik eerst tweewekelijks, daarna bijna wekelijks behandeld door David Kopsky, artsacupuncturist, m.b.t. de volgende problemen: pijnklachten in mijn been, zowel permanent als bij aanraking, oogklachten (nystagmus, waarbij sprake is van onwillekeurige oogbewegingen), pijn in schouders en nek, ademhalingsproblemen, stemproblemen, weinig energie.

Neuro-acupunctuur direct na een beroerte toegepast heeft meer en sneller effect volgens de artsacupuncturisten, maar het was zeker het proberen waard, na al allerlei andere medische paden te hebben bewandeld. Direct bij het begin van de consulten bleek dat de pijn aan de binnenkant van mijn been goed te behandelen was, deze verdween redelijk snel. De  ‘aanraakpijn’ is gebleven. De nystagmus is minder ‘heftig’ aanwezig, een verbetering t.o.v. twee jaar geleden. De heesheid in mijn stem is verdwenen, ook de pijn in nek en schouders. Voor de ademhalingsproblemen, gevolg van een reeds jarenlange bestaande astma, gebruik ik allopathische middelen. De energie is toegenomen, het dagelijkse ‘slaapje’van twee drie uur, is teruggebracht tot een uur en soms kan ik zonder.

Of acupunctuur voor mijn klachten de oplossing is geweest, is moeilijk aan te geven. Wel weet ik dat de acupunctuurbehandelingen, door deze arts uitgevoerd, mij veel hebben opgeleverd. Op de eerste plaats verbetering van duidelijk aanwijsbare klachten, maar belangrijker nog een verbetering van het mentale evenwicht.

Na een beroerte heeft je lichaam veranderingen ondergaan en zijn er dusdanige fysieke belemmeringen opgetreden dat het niet altijd eenvoudig is om deze een plaats te geven. Voor de acupunctuurbehandelingen dacht ik wel vrede te hebben met alle restverschijnselen en de directe en indirecte gevolgen hiervan, maar na twee jaar acupunctuur blijkt dat juist hier aanzienlijke verbetering te behalen viel. Ik voel me veel meer in evenwicht, kan beter omgaan met de blijvende fysieke tekortkomingen en kan deze behandelingen zeker aanraden aan mensen die worstelen met de gevolgen van een beroerte.