De 5 hoofdvragen

Deze dienen allen met Ja beantwoord te worden

Zijn er meerdere centra in het land die deze therapie leveren?

Als het om slechts één of enkele geïsoleerd werkende therapeuten of centra gaat, is dit geen gunstig teken.

Kan er achteraf betaald worden en is de prijs redelijk?

Het is normaal dat aansluitend aan de behandeling of een rekening gestuurd wordt, of een eenmalig consult contant afgerekend wordt. Als daarvoor echter vooraf veel betaald moet worden, is dat een ongunstig teken.

Is er schriftelijke achtergrondinformatie beschikbaar over de therapie en de indicaties waarvoor de therapie ingezet wordt?

Geen informatie maakt de therapie verdacht.

Wordt er een reëel beeld geschetst van wat de patiënt mag verwachten van de therapie en hoe lang de therapie duurt?

Als beweerd wordt dat de ziekte voor een groot deel genezen kan worden zonder enige ondersteunende documentatie is dat een ongunstig teken. Spreek direct aan het begin van een behandeltraject een duidelijk behandeldoel uit, binnen een duidelijk afgrensbare tijd. Als dat doel niet bereikt is binnen die tijd, stop de therapie.

Voelt het goed om met deze therapeut deze behandeling te starten?

Er moet al in de eerste ontmoeting tussen therapeut of arts een goed contact zijn; zo niet dan is dit geen gunstig teken.

Verder met de 10 aanvullende vragen.