Acupunctuur werkt even goed als antidepressiva bij depressie en angsten

 

Han C, Li XW, Luo HC. Comparative study of electro-acupuncture and maprotiline in treating depression, Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi . 2002 Jul;22(7):512-4, 521

Onderzoekers van de ‘Acupuncture and Moxibustion School’, van de ‘Beijing University of Chinese Medicine; in China, onderzochten de effecten van electroacupunctuur en een klassiek antidepressivum op depressie in een groep van 60 patiŽnten..

De ernst van depressie nam in beide groepen significant en ongeveer evenveel af. † PatiŽnten die extra angst symptomen hadden, bleken significant meer te hebben aan de behandeling met electroacupunctuur. De totale effectiviteit gemeten op objectieve schalen bleek ook hoger te zijn in de groep die behandeld werd met electroacupunctuur ( (P < 0.01).

 

Ondanks dat dit een relatief klein onderzoek is, lijkt het dat het inzetten van electroacupunctuur bij angsten en depressies zinvol kan zijn, met name als de patiŽnten geen antidepressiva willen nemen.