Neuropathie en acupunctuur

 Voordat we uitleg geven over neuropathie en polyneuropathie en onze benadering, laten we eerst de patiŽnten aan het woord.
Chronische ideopathische axonale
Neuropathie (CIAP) DEEL 1

 CIAP met behandeld met acupunctuur en
supplementen

Chronische ideopathische axonale
Neuropathie (CIAP) DEEL 2

Neuropathie onbekende oorzaak


Diabetische Neuropathie

 Neuropathie door Diabetes

Diabetische Neuropathie

 Acupunctuur bij neuropathie na chemotherapie

Polyneuropathie. Een diagnose die patiŽnten horen van hun arts. Meestal horen ze dan meteen erbij: daar is niets aan te doen.

Bij ORES denken we dan er wel iets aan te doen is. Of in ieder geval dat het goed is om te kijken of er iets aan te doen is. Op dit deel van de website vinden jullie verhalen van patiŽnten die bij ons behandeld zijn als filmpjes, of als verhalen die de patiŽnten voor ons geschreven hebben.

Dat zijn de rubrieken patiŽnten vertellen en patiŽnten schrijven.

Ook geven we wat meer gedetailleerde informatie op dit deel van de website over diabetische neuropathie, neuropathie na chemotherapie en andere neuropathie vormen. Vervolgens een hoofdstuk hoe we behandelen. Dat kan natuurlijk ook bekeken worden op de filmpjes.

Neuropathie is het gevolg van de beschadiging van zenuwen waarvan de symptomen  pijn, doofheid in ledematen, prikkelingen en tintelingen zijn. Het zijn meestal de voeten die het eerst aangedaan worden. Als de pijn en de andere verschijnselen erger worden, kan een patiŽnt soms zelfs niet meer lopen.

Pijnlijke neuropathie kan voorkomen bij veel ziekten, maar we zien het vooral bij diabetes, chronische zenuwaandoeningen en HIV infecties. Ook na een beroerte en letsel van het ruggemerg kan een pijnlijke neuropathie optreden.  

ORES benadering van neuropathie

Neuropathie is geen makkelijke aandoening om te behandelen. Bij ORES zetten we verschillende vormen van acupunctuur in, samen met farmacotherapie. In het algemeen zijn minstens 6-8 behandelingen nodig om een beeld te krijgen of de behandeling zou kunnen aanslaan. Acupunctuur kan neuropathie niet genezen. ORES heeft een speciaal protocol ontwikkeld op basis van ons werk met diabetische neuropathie, bestaande uit vormen van acupunctuur en bepaalde supplementen. Voorts proberen we de veelheid van lastige symptomen te verminderen, zodat de kwaliteit van het leven toeneemt. Bij sommige patiŽnten met neuropathische syndromen zien we over langere tijd stabilisatie en soms zelfs verbetering.

Nieuw onderzoek ondersteunt acupunctuur bij neuropathie

Zenuwen kunnen ook zieltogen. Langzaam onder druk komen te staan door stofwisselingsproblemen bij suikerziekte. En als je pech hebt, langzaam afsterven. Een vervelende ziekte, suikerziekte. Niet alleen krijg je te veel suikers in je bloed, ook hebben bepaalde organen problemen met al dat suiker. De kleine bloedvaatjes in de ogen, de bloedvaten naar de benen, en ook de lange zenuwen. Als die aangetast worden heet dat neuropathie. Neuropathie door diabetes mellitus.

Wat merkt de patiŽnt daarvan? Minder tastgevoel, meestal aan de voeten. Dove gevoelens, alsof er een sok omheen zit. Of kriebelen, en soms vervelende, branderige pijn. Die pijn wordt dan neuropathische pijn genoemd. Er zijn wel enkele pijnstillers die dan gegeven kunnen worden, zoals pregabeline (Lyrica) en allerlei geneesmiddelen tegen depressie. Helaas wel bijwerkingen van die stoffen, soms zelfs zo dat men gewoon stopt. Sommigen denken dan: ďliever de neuropathie, dan de bijwerkingen van die pijnstillers!Ē Bovendien is die pijn is niet eenvoudig te behandelen, en het is goed als er extra mogelijkheden zijn. Bij neuropathie veroorzaakt door diabetes waren er al vanaf 1995 aanwijzingen dat acupunctuur zinvol kan zijn.[1] In 1998 ontdekte men dat er minder medicatie nodig was als er ook acupunctuur ingezet werd bij deze pijnlijke neuropathie.[2]  In 2007 een doorbraak![3]

Wat was die doorbraak? Voor het eerst is objectief bewijs geleverd dat acupunctuur de geleidingssnelheid van de zenuwen positief beÔnvloedt. En meten is weten. PatiŽnten kunnen wel zeggen dat acupunctuur hun klachten verlicht, maar in de wetenschap is het mooist als je veranderingen echt met apparaten kan meten. En nu is voor het eerst heel duidelijk gemeten dat acupunctuur de zenuwen daadwerkelijk ondersteunt en de werking ervan verbetert.

Er werden twee groepen patiŽnten onderzocht, 26 patiŽnten kregen de beste klinische zorg die mogelijk was, en 21 kregen dat ook, maar daar bovenop acupunctuur. Dat was een heel simpel, een serie van zes behandelingen. Er werden na die serie duidelijk significante verbeteringen gevonden. Positieve veranderingen: een betere geleiding in de beenzenuwen en minder pijn en andere symptomen. Er waren zelfs een heel aantal patiŽnten die konden stoppen met het innemen van pijnstillers. Sommige van die pijnstillers zijn heel duur, dus tel uit je winst. Tevreden patiŽnten en minder kosten.

Dit is de eerste studie die aantoont dat acupunctuur zowel objectieve als subjectieve verbeteringen geeft bij patiŽnten met een neuropathie. En de effecten hielden maandenlang aan.

Laten we de onderzoekers aan woord:

 Onze studie toont aan dat acupunctuurbehandeling bij neuropathie leidt tot een significante verbetering in de zenuwgeleiding van de beenzenuw in vergelijking met de controle groep. En nog belangrijker, die verbetering van de geleidingssnelheid was geheel positief gecorreleerd met de verbetering van de subjectieve symptomen.

Deze onderzoekers durven echt uitspraken te doen!  Dit zijn natuurlijk twee wetenschappelijke uitspraken. De algemene samenvatting van hun onderzoek spreekt voor zich:

  1. acupunctuur is een effectieve alternatieve behandeling,
  2. het effect blijft maanden aanhouden,
  3. de meeste patiŽnten reageren positief,
  4. het is een goedkope behandeling,
  5. het is een pijnloze behandeling die vrij van bijwerkingen is,
  6. het zou wel eens een zinvolle behandeling zijn voor patiŽnten die niet meer op medicatie reageren en die uitgedokterd zijn!

 

[1] D.L. Ewins, L. Vileikyte, J. Borg-Costanzi, A. Carrington, A.J.M. Boulton, Acupuncture: a novel tratment for painful diabetic neuropathy. In: N. Hotta, D.A. Greene, J.D. Ward et al. (Eds.), Diabetic Neuropathy: New Concepts and Insights, Excerpta Medica:Amsterdam, 1995, pp. 405Ė408

 

[2] Acupuncture for the treatment of chronic painful peripheral diabetic neuropathy: a long-term study. Diabetes research and clinical practice, Volume: 39, Issue: 2 (February 1998), pp: 115-121

 

[3] SchrŲder, S., Liepert, J. and Remppis, A. Acupuncture treatment improves nerve conduction in peripheral neuropathy. European journal of neurology, Volume: 14, Issue: 3 (March 1, 2007), pp: p276, 6p

 

 © ORES 2007

Tenslotte misschien overbodig:

Uitsluiting aansprakelijkheid


De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke medische adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult. Als u vragen heeft neem dan contact op met de praktijk.

 © ORES 2004