Wie zijn wij?

Prof. Dr. Jan M. Keppel Hesselink   Jan Keppel Hesselink

Hij werkte enkele jaren als arts in de academische kliniek voor neurologie in Utrecht. In die tijd promoveerde hij op een neurologisch onderwerp (de ziekte van Parkinson) en deed onderzoek naar het ontstaan van vele neurologische en neuromusculaire ziektebeelden. In 1994 publiceerde hij een boek over de geschiedenis van deze bijzondere stoornissen (ĎBeelden in de Mistí, Erasmus publishing, Rotterdam). Vele jaren werkte hij als internationaal onderzoeksdirecteur bij een groot geneesmiddelenconcern aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen zoals depressies, schizofrenie, angsten, en voor het cerebrovasculair accident (beroerte), MS, polyneuropathie en andere chronische neurologische stoornissen. Ook was hij directeur van een kennisinstelling en van het AIDS onderzoeksinstituut van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.  Hij was medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging voor Geneeskunde en Filosofie.

Hij werd in 1996 benoemd als hoogleraar moleculaire farmacologie aan de Universiteit van Witten/Herdecke in Duitsland. In die functie onderzoekt hij o.a. de invloed van tropische sjamanistische planten op de hersenfuncties en de waarde van stoffen die smartdrugs genoemd worden. Hij heeft diverse nevenfuncties, waaronder redacteur van een internationaal tijdschrift voor complementaire geneeskunde en een internationaal psychofarmacologisch tijdschrift, Tevens is hij voorzitter van stichting IOCOB.  

Op basis van zijn ervaring gelooft hij dat de in ontwikkeling zijnde geneesmiddelen de komende 10 jaar niet tot een doorbraak voor patiŽnten met chronische neurologische en neuromusculaire ziekten zullen leiden. Daar hij op dit gebied iets concreets wil bijdragen, heeft hij samen met zijn collega Kopsky het instituut voor neuroacupunctuur, ORES, opgericht, waarbinnen patiŽnten specialistisch behandeld kunnen worden.

 Drs. David J. Kopsky  David J. Kopsky

Tijdens zijn artsenopleiding heeft hij zich toegelegd op neuroanatomisch onderzoek van de hersenen. Om een bredere visie en een groter therapeutisch arsenaal te verkrijgen, besloot hij de NAAV arts-acupuncturisten opleiding te volgen. Na deze studie heeft hij zijn ervaring in acupunctuur uitgewerkt en geperfectioneerd  in Zuidoost AziŽ en met name in een academisch centrum (VSMMC) in de Filippijnen. Keer op keer werd hij bevestigd in de effectiviteit van de acupunctuurbehandelingen. In verschillende academische centra en perifere ziekenhuizen in Nederland en AziŽ gaf hij seminars aan artsen over de wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn op het gebied van de acupunctuur. Tevens heeft hij lezingen aan leken gegeven over de werkingsmechanismen van acupunctuur. Ook verdiepte hij zich in de link tussen de embryogenese en de acupunctuur. Hij is secretaris van de stichting IOCOB (www.iocob.nl), stichting voor innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van complementaire behandelwijzen. Samen met collega Tsjon Eng Soe heeft hij het project acupunctuur bij patiŽnten met MS en blaasklachten geleid. Naast de acupunctuurpraktijk oriŽnteert hij zich op nieuwe experimentele technieken binnen de kankertherapie.

Zijn doelstelling is om binnen ORES voor de patiŽnt de kwaliteit van leven te verbeteren op verschillende vlakken en om handvatten aan te reiken, zodat de patiŽnten meer vrijheidsgraden in het leven ontdekken.

Jan en David geven ook samen les aan medisch studenten van het AMC en begeleiden studenten geneeskunde bij acupunctuurprojecten. Zij zijn beiden auteurs van internationale publicaties, o.a. in een internationaal standaardwerk over invaiditeit. Ook geven zij verschillende nascholingen aan collegae en publiceerden een groot aantal artikelen en enkele boeken over acupunctuur en over uiteenlopende neurologische onderwerpen, enkele daarvan zijn:

Binnen Ores wordt samengewerkt met twee vrouwelijke collega's die ons vervangen als we onderzoek doen voor de stichting IOCOB in het buitenland: Gabrielle Rijnders en Ans Nollen. Gabrielle en Ans werken al ruim 3 jaar met ons samen, en kennen de neuroacupunctuur in detail.

Neurologische Ziekten

Acupunctuur en verwante onderwerpen

 

© ORES