ORES in Quote

In de Quote van September 2005 is een interview opgenomen met de artsen van ORES.

Op pagina 121 van het hiernaast afgebeelde nummer staat onder de kop Prikken en Branden een mooi overzichtsstuk over wat we bij ORES doen. Er is ruime aandacht door de journalist gegeven aan de behandelingen die we geven, waaronder de diverse vormen van acupunctuur en neuroacupunctuur en de aanvullende behandelingen voor chronische pijnen, neurologische aandoeningen en stressgerelateerde aandoeningen.

Quote is een van de meest vooraanstaande bladen in Nederland over lifestyle en management style, en dit is de eerste keer dat in dit blad aandacht op zo'n ruime schaal gegeven is aan de waarde van de neuroacupunctuur en acupunctuur.