Tongtremormeetapparaat

In het handboek ‘Traité de Pathologie Mentale’, uit 1903 van de hand van Gilbert Ballet staat dit prachtige apparaat afgebeeld, een registratieapparaat voor tongtremoren.

Dit apparaat was ontwikkeld door de Franse artsen Chambard en Lefffillaitre. Met dit apparaat kon de tongkracht (paresen) en de tremor in kaart gebracht worden. In die tijd, de negentiende eeuw, besteedde men veel aandacht aan de fenomenologie van de verschijnselen. Zo onderscheidde men fijne tongtrillingen (tremblement fibrillaire), atactische bewegingen, clonische en spasmodische bewegingen van de tong. Tekenen van parese, ataxie, spasme en tremoren werden alle door Ballet gerelateerd aan corticale hersenletsels. Ook was het in deze tijd dat men probeerde allerlei symptomen meetbaar en registreerbaar te maken.