Musculaire atrofie volgens Erb

In het boek van Dr Louis Hirt, hoogleraar te Breslau, ‘Pathologie et thérapeutique des Maladies du Système nerveux manuel pratique’ uit 1894 (Luik, Nierstrasz) staat deze patient afgebeeld als voorbeeld van een jeugdige spieratrofie volgens Erb. Deze stoornis werd geplaatst onder de spieraandoeningen en werd een primaire myopathie genoemd. Deze aandoening ontwikkelt zich in de jeugd, meestal bij jongens, en start in de schouder en lendegordel, de pectoralis, trapezius, rhomboideus en de spieren rond de bekkengordel. Arm en beenspieren blijven intact.

Wilhelm Heinrich Erb (1840-1921), die deze ziekte voor het eerst beschreef, was een leerling van Friedreich en werd benoemd als eerste Duitser op de stoel voor neurologische ziekten aan de universiteit van Heidelberg. Zijn verdiensten voor de neurologie waren groot en met recht kan hij één van de vaders van het vak genoemd worden. Hij beschreef tegelijkertijd met Westphal de kniepeesreflex in 1874 en wees op de klinische betekenis van deze reflex bij verschillende neurologische ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld de afwezigheid ervan bij tabes dorsalis.

In 1883 werd Erb hoofd van de kliniek te Heidelberg. Als zodanig kwam hij in aanraking met vele gevallen met in het oog springende uiterlijke kenmerken. Om deze diversiteit vast te leggen zocht hij naar mogelijkheden binnen de relatief nieuwe techniek van de fotografie.[i] Hij begon met het verzamelen van foto’s van neurologische aandoeningen in Leipzig, waar hij onder Friedreich werkzaam was. Ook uit het buitenland kreeg hij foto’s toegestuurd en zijn collectie omvatte al snel uiteenlopende ziektebeelden, zoals spierdystrofieën, atrofieën, diverse verlammingen, houdingsafwijkingen, bewegingsstoornissen, krampen, hysterische aandoeningen etc. 

 [i] Erb W. Zur Einfüring. In Schoenborn, S, Krieger H. Klinischer Atlas der Nervenkrankheiten. Heidelberg: Winter, 1908:III-IV.